HomeFractie

Fractie

Henk Jan Molenaar
Henk Jan Molenaar Fractievoorzitter 033-2863917 h.j.molenaar@woudenberg.nl

Portefeuilles
Financiƫn, Bestuur, Grondexploitaties

Jan Mulder
Jan Mulder Raadslid 033-2864750 j.mulder@woudenberg.nl

Portefeuilles
Ruimtelijke ontwikkeling, agrarische bedrijven, lokale economie

Jan van den  Dool
Jan van den Dool Raadslid 033-3030001 j.vandendool@woudenberg.nl

Portefeuilles
Sociaal Domein, Verkeer, Veiligheid

Henry van  Veldhuizen
Henry van Veldhuizen Commissielid hvv@solcon.nl

Portefeuilles
Duurzaamheid

Frans Hazeleger
Frans Hazeleger Plaatsvervangend commissielid 06 83346324 f.hazelegerjr@kliksafe.nl

Portefeuilles
Website