HomeFractie

Fractie

Henk-Jan Molenaar
Henk-Jan Molenaar Fractievoorzitter (033) 286 39 17 h.j.molenaar@woudenberg.nl

Portefeuilles
Financiƫn, Bestuur, Grondexploitaties

Jan Mulder
Jan Mulder Raadslid (033) 286 47 50 j.mulder@woudenberg.nl

Portefeuilles
Ruimtelijke ontwikkeling, agrarische bedrijven, lokale economie

Jan van den  Dool
Jan van den Dool Raadslid (033) 303 00 01 j.vandendool@woudenberg.nl

Portefeuilles
Sociaal Domein, Verkeer, Veiligheid

Henry van  Veldhuizen
Henry van Veldhuizen Commissielid (033) 286 77 97 hvv@solcon.nl

Portefeuilles
Duurzaamheid

Frans Hazeleger
Frans Hazeleger Plaatsvervangend commissielid (06) 83 34 63 24 f.hazelegerjr@kliksafe.nl

Portefeuilles
Website