HomeNieuwsWoningtoewijzing in de regio

Woningtoewijzing in de regio

Publicatiedatum: 26 apr. 2014

 Bij de rondvraag stelt Jan van den Dool namens de SGP kritische vragen over de eigen bijdrage voor het leerlingvervoer van leerlingen die geen cluster4-indicatie hebben. Er blijkt namelijk sprake te zijn van ongelijkheid: ouders van leerlingen uit dezelfde categorie hebben soms wel en soms geen rekening gepresenteerd gekregen. De wethouder bevestigt de fout. Hij zegt toe dat het volgend jaar anders zal gaan. Voor dit jaar weigert hij, ondanks aandringen van de SGP-fractie, de ongelijkheid aan te pakken.

N.a.v. een memo van wethouder G. A. de Kruif stelt Jan Mulder namens de SGP enkele vragen over de voortgang rond het consumentenplein. Vooral de participatie van de ondernemers, waaronder de ondernemers in ons Dorpscentrum vindt hij belangrijk. Ook vraagt hij aandacht voor de status van de Structuurvisie als denkrichting en nog niet als gewenste richting.

De burgemeester deelt mee dat de motie van de SGP en CU, aangenomen door de oude Raad, opgestuurd is naar Vitens. Het bedrijf draait het besluit echter niet terug.

Het belangrijkste agendapunt van deze avond is het nieuwe systeem van het toewijzen van sociale huurwoningen. Nu wordt per plaats ingeschreven, na de verandering gebeurt inschrijving voor de hele regio tegelijk. Volgens Henk Jan Molenaar (SGP) zijn de voordelen helder, zowel voor de inwoners als voor Vallei Wonen. Toch kan de SGP niet instemmen met het voorstel, omdat ze bang is voor een sterke toename van woningzoekenden uit de regio. Ook vraagt Molenaar zich af waarom er eigenlijk iets veranderen moet aan de situatie. Wat is er ten opzichte van 2010 veranderd? De motie van GBW en CDA (om zo nodig weer uit het systeem te stappen) wordt niet door de SGP gesteund, omdat onduidelijk is hoeveel dit gaat kosten. De motie van de PvdA (om alle klachten en bezwaren lokaal af te handelen) kan wel op de steun van de SGP rekenen. Helaas haalt de eerste motie het wel, de tweede net niet.

Aan het eind van de avond worden de plaatsvervangende commissieleden benoemt. Voor de SGP zal Frans Hazeleger dit werk gaan doen.