HomeNieuwsWij geloven in wonderen, maar rekenen er niet mee

Wij geloven in wonderen, maar rekenen er niet mee

Publicatiedatum: 23 dec. 2013

In de raadsvergadering van 19 december heeft de SGP-fractie tegen de grondexploitaties van het college gestemd. SGP-er Jan Mulder noemt drie redenen: De grexen bieden geen overzicht wat betreft de verhouding tussen dure en goedkope woningen, er is een verwachting opgeschreven wat betreft de verkoop van kavels, maar die zijn niet onderbouwd en de risico’s zijn veel te weinig concreet gemaakt... ‘Je mag wel in wonderen geloven, dat doen we ook, maar je mag er niet mee rekenen.’ Het college komt nog een paar keer met de uitdrukking ‘glazen bol’, maar daarmee krijgt het de SGP-fractie niet om: de risico’s zijn te weinig concreet om te kunnen instemmen. De Raad is niet voor uitstel van de bespreking tot januari (zodat de grexen wat verder uitgewerkt kunnen worden), dus een tegenstem is onvermijdelijk.

Een tweede belangrijk agendapunt is die van het bouwproject Woudenberg Oost. Aanvankelijk kijkt de SGP zeer kritisch naar het plan, omdat het nogal avontuurlijk overkomt en ons inziens op dit moment nog niet nodig is. Na een gedegen uitleg van de wethouder stemt de SGP toch voor. Het gaat nu om het verlenen van een krediet om het plan voor te bereiden en de wethouder zegt toe dat het definitieve plan eerst naar de Raad zal komen, waarbij het zorgpunt van de SGP, hoeveel woningbehoefte er wanneer is, leidend wordt. Er wordt dan dus gekeken of en hoeveel woningbehoefte er is, zodat het plan eventueel uitgesteld kan worden.

Een voorstel van de GBW-fractie om de evenementenmogelijkheden op zondag te verruimen kan niet op de steun van de SGP-fractie rekenen. Na wat heen en weer gepraat met het college trekt de GBW-fractie haar amendement zelfs in. Reden was de nog altijd geldende Zondagswet.

Verder is door de SGP-fractie nog aandacht gevraagd voor het laat informeren van de Raad over het lidmaatschap van Woudenberg van coöperatie O-gen, over de klachten rond de herhuisvesting van scholen, over het Project Werken Lambalgen en opnieuw over het te houden evenement bij het Henschotermeer. Bij dat laatste punt wordt nog eens verwezen naar de flora- en faunawet waar helaas keer op keer aan wordt voorbijgegaan.