HomeNieuwsWeblog Burgemeester

Weblog Burgemeester

Publicatiedatum: 2 apr. 2014

Gefeliciteerd met uw nieuwe gemeenteraad

De installatie van de nieuwe gemeenteraad was vorige week donderdag een bijzonder en plechtig moment.

Alle vijftien raadsleden verklaarden door het uitspreken van de eed of belofte dat zij van niemand een gift of gunst zullen aannemen om iets te doen of te laten in dit ambt. Bovendien verklaarden ze trouw te zijn aan de Grondwet en alle wetten na te komen. De raadsleden geven door het afleggen van de eed ook aan dat ze hun plichten als lid van het gemeentebestuur naar eer en geweten vervullen. De ‘oude’ raad besliste op 26 maart over de toelating van de nieuw gekozen raadsleden aan de hand van de geloofsbrieven. Hieruit blijkt of het gekozen raadslid aan alle wettelijke vereisten van Kieswet en Gemeentewet voldoet. De ‘oude ‘raad keek  ook naar het verloop van de gehouden gemeenteraadsverkiezingen en oordeelde dat die rechtmatig zijn verlopen.

Dit alles is meer dan een formaliteit. Het gaat over de integriteit van het openbaar bestuur. Raadsleden moeten los van hun eigen belang besluiten nemen in het belang van de hele gemeente. Daar moet iedereen op kunnen rekenen en dat maakt het uitspreken van de eed of gelofte tot een ernstig moment. Daarna was het tijd voor felicitaties en die is ook gericht aan de hele gemeente Woudenberg: gefeliciteerd met uw nieuwe gemeenteraad!

31 maart 2014
Burgemeester Titia Cnossen