HomeNieuwsWaarom stemde de SGP voor nieuwe methode van afvalverzameling?

Waarom stemde de SGP voor nieuwe methode van afvalverzameling?

Publicatiedatum: 31 dec. 2016


Er is in Woudenberg veel commotie ontstaan over de nieuwe manier van afval ophalen in de gemeente Woudenberg. Woudenbergers zijn geschrokken van het feit dat Wolfswinkel niet langer mag langskomen voor het ophalen van afval. Mogelijk bent u bang dat u straks meer gaat betalen, terwijl uw kliko minder vaak aan de weg kan worden gezet. Daar kwam deze week de brief over de milieustraat nog eens overheen. We begrijpen de reacties en het onbegrip in Woudenberg over deze nieuwe beleidsregel. Toch heeft de SGP dit beleid mede mogelijk gemaakt. Waarom? Waarom stemde de SGP in met dit nieuwe beleid? U hebt recht om dat te weten. We verantwoorden graag onze keuze!

De korte uitleg
Op het eerste gezicht is het niet uit te leggen: wie zijn kliko twaalf keer per jaar aan de weg zet en niet meer naar de milieustraat gaat, gaat meer betalen dan dit jaar (26 keer per jaar de kliko aan de weg en 10 keer gratis naar de milieustraat). Voor ons zijn vijf dingen heel belangrijk geweest.

• In het oude systeem betaalt iedereen evenveel: iemand die zijn kliko tien keer aan de weg zet en twee keer per jaar een paar bloempotten naar de milieustraat brengt, betaalt precies evenveel als iemand die zijn kliko 26 keer aan de weg zet en tien keer naar de milieustraat gaat om daar van alles te gaan brengen. In het nieuwe systeem betaalt iedereen een verschillend bedrag: net hoeveel afval je aflevert. Voor ons is dat een heel belangrijk principe: de gebruiker betaalt!

• Het principe van duurzaamheid. Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor de SGP. We moeten goed omgaan met het milieu. Dat zijn we verplicht aan onze Schepper, maar ook aan onze kinderen. Het beter scheiden van afval is belangrijk, omdat verschillende soorten afval gerecycled kunnen worden (denk met name aan plastic).

• De lange termijn. Op de lange termijn is gescheiden afvalinzameling goedkoper. Inderdaad, de eerste jaren moet je flink je best doen om een klein beetje geld over te houden, over een paar jaar wordt de afvalstoffenheffing voor iedereen goedkoper. De gemeente kan uw afvalstoffenheffing namelijk absoluut niet gebruiken voor wat anders! Dat is wettelijk verboden.

• Het werkt. Er zijn meer gemeenten die werken met diftar bij ROVA. In al die gemeenten zijn de ervaringen positief: het is inderdaad mogelijk om geld over te houden door dit nieuwe beleid. Afval scheiden loont. Het wordt dus daadwerkelijk goedkoper voor wie goed omgaat met afvalscheiding.

• Het proces was niet goed. Steeds weer werden we geconfronteerd met nieuwe nadelen: in 2014 wisten we nog niet dat we Wolfswinkel moesten loslaten als we voor het nieuwe beleid zouden gaan. In maart 2016 wisten we de tarieven nog niet, terwijl dat in september 2016 gewoon de vaste ROVA-tarieven bleken. In november 2016 is ons een voorstel over de milieustraat voorgelegd, waarover achteraf al in het voorjaar een besluit genomen had moeten worden.
Wat onze fractie vanaf het begin tegen het college gezegd heeft: begin tijdig met communicatie! Gezien de onvrede en het onbegrip in het dorp is dat niet voldoende gelukt. Dat vinden we erg jammer.


Het hele proces: een lange uitleg
Voor de geïnteresseerde lezer volgt hier een terugblik op het hele proces.

Het begin
Najaar 2014. De expeditie Duurzaamheid staat op de agenda in de Raad. Eén van de duurzame voorstellen is om beter om te gaan met het scheiden van afval. Onderdeel daarvan zal zijn dat mensen die veel afval hebben, meer gaan betalen. Dit past heel mooi in het algemene SGP-verhaal: de gebruiker betaalt. Wij hebben het graag over het profijtbeginsel. Voor de SGP is deze nieuwe manier van afval ophalen dus een logische stap: wie veel afval aflevert, gaat daar meer voor betalen. Maar ook: wie weinig afval aflevert, gaat minder betalen. Bovendien is onze fractie groot voorstander van duurzaam beleid: we hebben goed om te gaan met het milieu. Dat zijn we verplicht aan onze Schepper, maar ook aan onze kinderen.

Maart
De eerste tegenvaller. In maart blijkt dat het voor Wolswinkel technisch niet mogelijk is om het hele Diftarverhaal mogelijk te maken. We worden als Raad daarom voor de keuze gesteld: óf het oude beleid met Wolfswinkel óf het nieuwe beleid met Rova. We geven heel duidelijk aan dat wij deze volgorde in keuzes heel vervelend vinden, maar wij kunnen en willen niet meer terug: we hebben in 2014 met overtuiging voor het nieuwe beleid gekozen. In de Raad steunen we een motie van de coalitiepartijen, waarin gevraagd wordt om Wolfswinkel waar mogelijk nog te betrekken. Heel duidelijk niet de ideale situatie, maar het kan helaas niet anders.
Wel leggen we in deze discussies heel duidelijk de vinger bij voor ons belangrijke punten: we moeten de keuze heel duidelijk aan de Woudenbergers uitleggen: wat gaat er voor u veranderen? Waarom is dit een goede beleidskeuze geweest? Verder vragen we nadrukkelijk aandacht voor de concrete gevolgen voor de burger. Zo dienen we in de raadsvergadering van maart met GBW en CU een motie in om te onderzoeken hoe we gezinnen en chronisch zieken met veel afval tegemoet kunnen komen.

September
De tweede tegenvaller komt in september: de hoogte van de tarieven! Onze fractie schrikt van de hoogte van deze tarieven. We kraken daar dan ook kritische noten over. We moeten straks wel heel erg onze best gaan doen om een kleine winst te boeken. Pas als iemand zijn restafvalcontainer acht (!) keer per jaar aan de weg zet, wordt er een klein beetje geld bespaard. Voor ons genoeg reden om een amendement in te dienen om de stap wat kleiner te maken. Door ons amendement zou je al bij 10 legingen per jaar al geld overhouden. Het eerste jaar kunnen we dat betalen uit een reserve waar toch nog flink wat geld in zit, de verdere jaren kunnen we dan betalen, omdat meer gescheiden afval ook goedkoper is voor de gemeente. Helaas gaat de rest van de gemeenteraad daar niet in mee. In september laten we ons ook kritisch uit over de oorverdovende stilte rondom de milieustraat. De wethouder wil en kan naar eigen zeggen pas later met plannen voor de milieustraat komen. Een heel mooi punt van de vergadering van september is de toezegging op de vraag van de SGP van de wethouder: in 2017 zal worden gekeken of er veel gezinnen / huishoudens zijn die boven de tien ledigingen per jaar komen. Mocht dit echt problemen geven, dan gaan we daar wat aan doen.

November
De derde tegenvaller komt in november. Om voor ons onbegrijpelijke redenen heeft het college besloten dat alleen de dingen die geld opleveren naar de milieustraat gebracht mogen worden. Voor grof restafval worden we verwezen naar Remondis in Scherpenzeel. Voor ons gaat dat een behoorlijke stap te ver: we gaan meer van de burgers vragen en daar leveren ze een stukje service voor in. Daarom dienen we tijdens de raadsvergadering van november een amendement in om te gaan werken met een weegbrug. Inderdaad: ook hier gaat de burger, meer dan nu het geval is, voor betalen. Maar ook hier geldt: wie veel afval heeft, betaalt meer, wie weinig afval heeft, betaalt minder. Uiteindelijk stemt de raad in november unaniem in met het amendement voor een weegbrug. In december horen we van het college dat de aanschaf en realisatie van de weegbrug ruim een half jaar gaat duren. Achteraf concluderen we dus dat de raad dit besluit al in het voorjaar van 2016 had moeten nemen.

Evaluatie
Terugziende op het hele proces zijn wij over twee dingen ontevreden: In de eerste plaats is de communicatie vanuit de gemeente wat ons betreft gebrekkig geweest. Burgers zijn te weinig meegenomen in het proces. Dat is jammer. Daarnaast is ook het proces niet goed verlopen. Alle besluiten zijn te laat genomen om een rustige overgang mogelijk te maken. Dit begon al met de toetreding tot de ROVA, maar werd vooral duidelijk bij de vaststelling van de tarieven en de inrichting van de milieustraat. We hadden alle drie die besluiten eerder moeten nemen om nu een goede en soepele invoering te hebben. Met name de inrichting van de milieustraat gaat door dit proces pas halverwege 2017 gestalte krijgen.