HomeNieuwsVerslag avond provinciehuis

Verslag avond provinciehuis

Publicatiedatum: 7 feb. 2013

Aan het begin van de avond gaf dhr. R. Plasterk zijn visie: Minister Plasterk ziet de procedure van het fusietraject positief tegemoet. Zijn doel is het bestuur van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland samen te voegen om de schaal van het provinciaal bestuur beter aan te laten sluiten op de ruimtelijke en economische dynamiek in de Noordvleugel van de Randstad. Richting bedrijven, burgers, instellingen, Europa en handelspartners kan een ‘Noordvleugelprovincie’ optreden als een sterke, kwalitatieve en gelijkwaardige partner. Plasterk doet tijdens zijn betoog de toezegging zijn best te doen om een sterk middenbestuur te realiseren. Plasterk vindt dat bestuurders daadkracht moeten steunen door ook in het eigen huishoudboekje te snijden.

De plaatsvervangend voorzitter van de Staten legde daarna de visie van de meerderheid van de Staten (waaronder de SGP) uit:

  1. Een integrale visie ontbreekt.

  2. Er moet ook gekeken worden naar lagen tussen staat/provincie/gemeente.

  3. Vijf randvoorwaarden:

       a. Integrale visie.

       b. Aantal tussenlagen neemt af.

       c. Alternatieven moeten worden onderzocht.

       d. Sterk profiel voor de provincie.

       e. Breed draagvlak voor de fusie.

  4. Het gaat te snel.

  5. Er komt een referendum tegelijk met de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Hierna kregen alle fracties het woord, die deze punten allemaal nog eens op hun eigen manier inkleurden. De minister reageerde daarna op alle vragen. Er werd heel weinig beweging geconstateerd aan beide zijden.

 

De SGP-Woudenberg beziet deze ontwikkelingen met zorg. Deze fusie zien wij als absurd en onnodig. Mocht de fusie toch doorgaan, dan hopen we dat bereidheid gevonden zal worden om grenscorrecties toe te passen, om een gedeelte van Oost-Utrecht aan Gelderland toe te voegen.

Zie hier voor het verslag van de provincie Utrecht. (06-02-2013)