HomeNieuwsVerkiezingsbijeenkomst

Verkiezingsbijeenkomst

Publicatiedatum: 10 mrt. 2014

Afgelopen vrijdagavond hield de SGP Woudenberg een verkiezingsbijeenkomst, waar de kandidaten het Woudenberg Ganzenbord presenteerden. De avond werd geopend door F. Mulder, voorzitter van de SGP-kiesvereniging Woudenberg. Hij las een gedeelte uit Prediker, Prediker 11: 1-8. “Werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen.”  Dit betekent: “Zet uw schouders onder het werk! Doe uw werk goed, in afhankelijkheid van God.”

Verkiezingsspeech

Na de opening sprak Henk-Jan Molenaar, lijsttrekker van de SGP over verkiezingsthema’s en speerpunten van de SGP. Allereerst stelde hij zichzelf voor, en sprak over de ervaring in de fractie: “Mijn politieke ervaring is het lidmaatschap van de schaduwfractie en plaatsvervangend commissielid. De kandidatenlijst van de SGP ziet er bij deze verkiezingen anders uit, er valt ervaring weg; maar de nieuwe fractie zal net als de oude fractie gedegen, constructieve, consistente politiek voeren. De boodschap voor de verkiezingscampagne is, volgens Kees van der Staaij “Ga stemmen, stem SGP.”

 Waarom we moeten stemmen? “Het gemeentebestuur gaat over veiligheid, scholen en uw eigen straat. Kortom, de gemeente komt heel dichtbij; uw keuze voor de gemeenteraadsverkiezingen geeft richting aan het gemeentebeleid. Roep daarom uw medeburgers op om 19 maart ook te gaan stemmen.” Waarom we dan op de SGP moeten stemmen? “Voor de SGP is de overheid Gods Dienares, een Bijbels gegeven. Gods Dienares, u ten goede. Dus de overheid handelt naar de normen van de Bijbel, en is er voor alle inwoners van Woudenberg. Dit legt een grote verantwoordelijkheid op de gemeenteraadsleden van de SGP. Gods Woord moet het Kompas zijn voor de gemeente. Dit betekent onder andere: handhaven van de zondagsrust, een transparant gemeentebestuur en oog voor sociaal zwakkeren.”

“Over het algemeen is het niet verstandig te vertrouwen op woorden van politici, maar naar hun daden te kijken. Daarom een terugblik naar de vorige periode. 2 jaar geleden speelde de erotische evenementen bij Herry’s Bar. De SGP heeft samen met het CDA en CU hier een amendement over ingediend, waardoor dit werd verboden. Ook de Toekomstvisie van Woudenberg, vorig jaar vastgesteld is door de SGP kritisch bekeken. De SGP heeft zich hard gemaakt voor een eerlijke en ruime behandeling van agrariërs.  In de Bezuiningsdialoog is er een bedrag van 850.000 euro neergelegd ter bezuiniging. De SGP valt het alles mee dat dit zo is gelopen. Voor de SGP zijn gezonde financiën een voorwaarde voor goed besturen. In de achterliggende periode hebben we dan ook het college telkens hierop aangesproken. We zullen dit in de toekomst uiteraard voortzetten! Ook over de Dance-events bij het Henschotermeer heeft de SGP haar stem laten horen. SGP begrijpt niet dat er weer een vergunning is afgegeven. Qua sfeer en muziek is het niet-christelijk, terwijl het Henschotermeer midden in het broedseizoen een plaats van rust moet zijn.”

“Wat gaan we in de komende periode doen in Woudenberg? In de decentralisaties in de zorg zullen we gaan voor drie punten: (1) keuzevrijheid voor identiteitsgebonden instellingen; (2) Zorg moet dan ook echt dicht bij de burger plaatsvinden; (3) Geld en financiële risico’s goed in de gaten houden. Op financieel gebied is de positie van gemeente Woudenberg niet goed, risico’s in woningbouwprojecten zijn nog groot. De SGP wil dit snel op orde krijgen. We houden het beleid nauwlettend in de gaten, financieel moet de gemeente ook transparant zijn.”

“De verkiezingen zijn weer echt eens spannend, onder andere omdat de VVD weer gaat meedoen. Vorige verkiezingen was er slechts 1 zetel verschuiving. Nu VVD mee gaat doen, zal er meer weer gaat verschuiven. Gaat de VVD nu weer 2 zetels halen, ten koste van welke partij? Om weer vier zetels te halen is een stemmenwinst dus hard nodig!

Ondanks grootte partij zit de SGP niet in de coalitie. Laatste 20 jaar is de GBW aan de macht. SGP staat open voor collegedeelname. We zullen voor moeilijke vragen komen te staan, desondanks denken wij dat we via collegedeelname veel meer voor elkaar kunnen krijgen. Communicatie moeten wij gaan verbeteren, het liefst met een SGP wethouder. Het takenpakket van de gemeente breidt uit. Daarom zullen we afhankelijk van de portefeuilles die onze kant op komen uit een lijstje van kandidaten een wethouder voordragen.”

“Een christelijke meerderheid is van cruciaal belang in Woudenberg. Daarom: Ga stemmen. Stem SGP! Is een stem op de SGP te ver? Stem dan ChristenUnie of het CDA!”

Woudenberg Ganzenbord

Na deze verkiezingsspeech wordt het Woudenberg Ganzenbord gepresenteerd. Aan de hand van 10 vragen over de speerpunten van de SGP wordt het Ganzenbord steeds meer zichtbaar. De kandidaten 1-5 presenteren de speerpunten. Na de onthulling van het Ganzenbord wordt het eerste exemplaar gegeven aan Jan van Bentum, vertrekkend fractievoorzitter. Hij spreekt belangrijke woorden: “De verkiezingen zijn  erg belangrijk. De VVD gaat weer meedoen, en dat is echt een andere VVD dan dat ik die kende! Alle winkels mogen open, het cultuurhuis e.d. VVD zal echt voor een verandering in het dorp gaan zorgen. Daarom: Stem op de SGP, wees allemaal een ambassadeur voor de SGP!”

Na de pauze wordt de avond afgesloten door ds. Joppe, die een meditatie houdt over 1 Petrus 2: 11-17.