HomeNieuwsVeiligheidsregio Utrecht

Veiligheidsregio Utrecht

Publicatiedatum: 7 jun. 2014

De VRU (Veiligheidsregio Utrecht) is de veiligheidsregio waarin Woudenberg participeert. In de veiligheidsregio wordt de brandweer centraal geregeld.

SGP-er Van den Dool begint zijn inbreng met een compliment naar het college over de leesbaarheid van het Raadsvoorstel.

Daarna gaat hij in op de onderdelen van het raadsvoorstel. Hij prijst de belegde avond voor vrijwilligers. Het is goed om met de brandweervrijwilligers te spreken over de zorgen die er bestaan. Ook de SGP hoort van zorgen over de communicatie. Van den Dool vraagt nadrukkelijk aandacht voor deze zorgen. De bezwaren van de gemeente rond de plannen van de VRU op het gebied van de veiligheidszorg moeten wat Van den Dool betreft sterker worden uitgedrukt. Het ja, mits moet worden omgezet in een nee, tenzij. Verder vraagt hij om een overzicht van de beschikbaarheid van het bedrijfvoeringsvoertuig van de brandweer. Tenslotte stelt de SGP-er de eventuele verkoop van de brandweerkazerne aan de orde. Hij vraagt of het college naast praktische ook principiƫlere bezwaren heeft tegen de verkoop. Verder vraagt hij zich af of dit een raadsbevoegdheid is of een collegebevoegdheid. Dit blijkt gelukkig een bevoegdheid te zijn van de Raad. Over de financiƫle gevolgen van een eventuele verkoop zullen later nog in kaart gebracht worden door het college.