HomeNieuwsTwee unaniem aangenomen moties

Twee unaniem aangenomen moties

Publicatiedatum: 24 sep. 2015

Henk Jan Molenaar stelt bij de rondvraag enkele vragen over de toepassing van het budgetrecht van de Raad. Volgens de openbare besluitenlijst van het college van vorige week heeft het college een verzoek gedaan tot het uitvoeren van een woonbehoefteonderzoek. Molenaar legt er de vinger bij dat de SGP-fractie de kredietaanvraag heeft gemist. Met de uitleg van het college (nl. dat deze kredietaanvraag via de Zomernota bij de Raad heeft gelegen) kan Molenaar niet instemmen. Wat de SGP-fractie betreft gaat deze gang van zaken in tegen de eerder vastgestelde financiƫle verordening.

In de Raadsvergadering worden twee moties ingediend. De eerste wordt ingediend door VVD en CDA. De partijen geven het college de opdracht om de Raad duidelijk te maken hoe het college het mantelzorgcompliment de komende jaren in gaat richten. De motie wordt unaniem aangenomen.

De tweede motie wordt ingediend door GBW, CDA, CU en PvdA. Deze motie geeft de opdracht om nu al, dus voor een concrete benadering van het COA, op zoek te gaan naar mogelijkheden om vluchtelingen (tijdelijk) op te vangen en te onderzoeken hoe burgerinitiatieven kunnen worden ondersteund. De SGP heeft deze motie niet mede ondertekent, maar stemt wel voor. De SGP heeft niet mede ondertekend omdat staatssecretaris Dijkhof zich tot nog toe heeft gericht tot colleges. Het college pakt zijn taak op dit moment heel goed op. Vandaag kwam er echter een brief van Dijkhof die ook gericht was tot de Raden. Daarom kan de SGP de motie vandaag wel ondersteunen door voor te stemmen. De motie wordt unaniem aangenomen.

Aan het eind van de avond spreekt Henk Jan Molenaar een speech uit ter gelegenheid van het feit dat de SGP 75 jaar in de Raad is vertegenwoordigd. Die wordt apart op deze site geplaatst.