HomeNieuwsTarieven diftar met steun van SGP aangenomen

Tarieven diftar met steun van SGP aangenomen

Publicatiedatum: 22 sep. 2016

 

Tijdens de behandeling van de tarieven van de afvalstoffenheffing stond een SGP-voorstel centraal. Voorstel van het college is om een vastrecht per kliko te vragen (140,-) en daarbovenop per plaatsing een extra bedrag. Zo gaat de vervuiler betalen en de algehele kosten gaan omlaag. De SGP-fractie staat van harte achter dit principe, vanwege de kostenbesparing, het principe ‘de vervuiler betaalt’ en het milieuaspect. Wel blijft het een aandachtspunt dat grote gezinnen ook hier weer getroffen gaan worden. De SGP stelt voor om goed te blijven monitoren of de groep die de kliko meer dan tien keer per jaar aan de weg zet niet te groot wordt. Dit voorstel krijgt steun van de wethouder. Daarnaast stelt de SGP-fractie voor om het vastrecht van 140,- te verlagen naar 125,-. Dit zorgt ervoor dat mensen meer gestimuleerd worden om afval te scheiden en daarbij sneller geld overhouden. Het amendement werd helaas niet door een meerderheid van de Raad gesteund. De wethouder wist nog niet zeker of hij het geld niet ergens anders voor nodig zou hebben. De Raad liet zich daarin meenemen. Uiteindelijk hebben we wel ingestemd met de tarieven, omdat wij het milieuaspect heel belangrijk vinden.