HomeNieuwsSGPJ Vallei & Rijn organiseert verkiezingsdebat

SGPJ Vallei & Rijn organiseert verkiezingsdebat

Publicatiedatum: 12 feb. 2014

De avond wordt geopend door Jan van Garderen, bestuurslid van de SGP-Scherpenzeel. Hij leest een stukje uit de Bijbel, Handelingen 1: 15-26. Het gaat hier ook om een verkiezing, een verkiezing tot het ambt van diaken. “Bidden was voor de mensen in de Bijbel de kern van alles, dit geldt voor ons zeker. Voor alles moet het bidden kern zijn van de verkiezingen en campagne.”

Na de opening krijgen alle partijen de gelegenheid een verkiezingsspeech uit te spreken; ze gaan in op de vraag hoe Woudenberg er over 4 jaar volgens hen moet uitzien. Ronald de Snoo van de GemeenteBelangen Woudenberg begint. “Wij willen een partij zijn voor alle Woudenbergers. Wij zetten ons ervoor in dat alle bewoners van Woudenberg, met respect voor eenieders overtuiging en identiteit, zich kan ontplooien. Wij gaan er met z’n allen het beste van maken!” Frans Hazeleger van de SGP volgt: “De SGP staat voor Bijbelse politiek. Politiek bedreven in afhankelijkheid van God, en vanuit de wens naar Zijn geboden te willen leven. Dit werken we in onze speerpunten en programma uit onder de thema’s: Zorg, Financiën, Wonen en Werken.” Namens het CDA spreekt Remko Vos. Hij zet duidelijk in op verbetering van Woudenberg voor jongeren. “De gemeente Woudenberg moet investeren in plekken voor jongeren, onder andere door het behouden en verbeteren van een levendig dorpshart. Er moet ruimte zijn voor evenementen vanuit jongeren georganiseerd. Daar staat het CDA voor, samen leven!” De ChristenUnie, vertegenwoordigd door Jan Visscher, spreekt zich uit voor veiligheid op straat. “Mensen, en dus ook jongeren, moeten zich veilig voelen op straat, moeten hun hobby’s kunnen uitoefenen. Het goed organiseren van de Jeugdzorg, waarvoor de verantwoordelijkheid bij de gemeente komt te liggen, is voor de ChristenUnie een speerpunt!” Als laatste spreekt Niek van Barneveld, een VVD’er uit Renswoude. “De VVD in Woudenberg doet dit jaar weer mee aan de verkiezingen, maar heeft nog geen jongerenafdeling in Woudenberg. Voor de VVD is economie een belangrijk punt. Laagdrempelig beleid voor ondernemers! Verder voor jongeren: zorg voor een goede exploitatie van het Henschotermeer. En misschien de supermarkten in de zomer op zondag open?”

Vervolgens gaan de partijen in debat over de stelling: “Ook na de decentralisaties moet er voldoende geld blijven voor kleine identiteitsgebonden instellingen.” Frans Hazeleger (SGP), “Dit is een echt SGP-punt. Er moet vanuit de gemeente worden gekozen uit zorgaanbieders. Kleine identiteitsgebonden instellingen moeten hoe dan ook geld krijgen, omdat mensen zich veel beter thuis voelen bij zo’n instelling.” De GBW en VVD stellen kwaliteit voor de kwantiteit en identiteit. Pas als er echt vraag naar is vanuit een gemeenschap moeten er kleine instellingen worden uitgenodigd als aanbieder. De ChristenUnie en CDA kijken er anders tegenaan. Volgens Jan Visscher heeft iedereen identiteit, en moeten kleinere organisaties niet buiten de boot vallen. Remko Vos (CDA) legt er de nadruk op dat kleinere identiteitsgebonden zorgaanbieders niet perse duurder hoeven te zijn.

Als tweede stelling debatteren de partijen over: “Het Cultuurhuis in Woudenberg moet op zondag open”. GBW: “Voor ons is het belangrijk dat alle Woudenbergers zich kunnen ontplooien, dus ook mensen die op zondag niet naar de kerk gaan. Als zij daartoe de behoefte hebben mag de gemeente niet mensen verbieden om op zondag niet naar het Cultuurhuis te gaan.” Alle partijen, behalve de SGP, schaarden zich min of meer achter dit standpunt. CDA: “Zondag als rustdag is belangrijk voor de maatschappij, maar als je mensen verbiedt op zondag naar het cultuurhuis te gaan heb je wel een erg eenzijdige invulling van die rust.” SGP: “De SGP is tegen deze stelling, wij zien de zondag als dag van God, die wij van Hem gekregen hebben (net als de zes andere dagen) en Hem weer terug willen geven. Daarbij hoort dat publieke instellingen als het cultuurhuis gesloten horen te zijn. Wij willen de CDA en ChristenUnie waarschuwen voor de glijdende schaal waarop je al snel terechtkomt.”

Na de pauze wordt verder gepraat aan de hand van vragen uit de zaal. Vlak voor de sluiting komter een laatste vraag uit de zaal: “Wat zijn jullie ideeën om echt de jongeren bij de politiek te betrekken?” Er worden verschillende ideeën geopperd, van een livestream voor de gemeenteraadsvergadering tot middelbare schooldebatten. Al met al een geslaagde avond, met inhoudelijk een prima opwarmer voor de verkiezingen!