HomeNieuwsSGP: 'Zorgvuldigheid bij bestemmingsplannen'

SGP: 'Zorgvuldigheid bij bestemmingsplannen'

Publicatiedatum: 9 mei 2017

Op de agenda van de commissievergadering van 9 mei stond onder andere een voorontwerp van het bestemmingsplan Bebouwde Kom. Jan Mulder voerde het woord over de opvallendste dingen uit dit voorontwerp. Dit is een procedurele vraag. De inhoud volgt in november.

Kern van het probleem: in het nieuwe bestemmingsplan is sprake van drie nieuwe plannen die nog niet concreet zijn, maar al wel vast opgenomen worden in het bestemmingsplan. De SGP-fractie is daar niet blij mee.

Mulder:

Het is voor de zorgvuldigheid van ons beleid op ruimtelijke ordening van groot belang dat we elk plan zorgvuldig en weloverwogen wegen. Daarom doen we een dringend beroep op de wethouder in ieder geval de nieuwe wijzigingsbevoegdheden niet op te nemen. Laat inwoners de kans krijgen om te reageren op concrete plannen en laat ons als Raad de mogelijkheid om eventuele concrete zienswijzen goed te wegen. Zo nemen we de burger serieus en zo nemen we ook de Raad als kaderstellend en volksvertegenwoordigend orgaan serieus. We kunnen niet van inwoners verwachten dat ze gaan reageren op vage plannen. Omwonenden reageren pas als ze weten wat er wordt gebouwd, hoe dat er uit ziet en om hoeveel woningen het precies gaat. De plannen bij bijvoorbeeld het Julianaplein zijn echt te vaag!