HomeNieuwsSGP: Zorggeld naar de zorg

SGP: Zorggeld naar de zorg

Publicatiedatum: 7 dec. 2016


De SGP heeft er opnieuw voor gepleit om het geld dat binnenkomt voor het Sociaal Domein ook daadwerkelijk aan het Sociaal Domein te besteden. Aanleiding was dit keer de Financiële najaarsrapportage 2016. Opnieuw is sprake van grote meevallers voor het Sociaal Domein. Hadden we het Sociaal Domein niet gehad, dan hadden we nu een paar ton in de min gestaan voor 2016. Eerder is er al 80.000 euro van het Sociaal Domein naar de algemene middelen gegaan. Dat was ons een doorn in het oog. Daarom stelde commissielid Frans Hazeleger dit punt tijdens de commissie van december opnieuw aan de orde. Hij vroeg de wethouder een toezegging om de eerdere afspraak dat al het geld dat binnenkomt voor het Sociaal Domein ook binnen het Sociaal Domein te houden. Helaas zat die toezegging er niet in. Ook de andere partijen bleven heel vaag en weinig concreet. Alleen de PvdA heeft duidelijk aangegeven het met de SGP eens te zijn. We houden dit punt zeer nauwlettend in de gaten.