HomeNieuwsSGP: Zorg boven overhead

SGP: Zorg boven overhead

Publicatiedatum: 26 okt. 2017

Bij de behandeling van de begroting 2018 was het weer het sociaal domein dat veel aandacht vroeg. Er wordt in de begroting gesteld dat er bezuinigd zal moeten worden op de zorg in Woudenberg. Een concreet punt daarbij is dat het college de eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp in 2019 weer wil verhogen. Nu wordt dat nog niet vastgesteld, dat moet bij de Kadernota gaan gebeuren.

Er is nog veel onzekerheid over de precieze cijfers van de zorgbegroting. Dat is op zich begrijpelijk, maar we hebben nu wel heel weinig inizcht in de noodzaak van bezuinigingen. Als het over de concrete bezuinigingen gaat, liet Molenaar nu vast weten weinig te zien in een verhoging van de eigen bijdrage huishoudelijke hulp.

De SGP-fractie sprak opnieuw haar zorg uit over de hoogte van de overheadskosten van het Sociaal Domein. We zijn bang dat we moeten bezuinigen op daadwerkelijke zorgkosten, omdat de organisatiekosten steeds hoger uitvallen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Henk Jan Molenaar pleitte voor een vergelijkend onderzoek met andere gemeenten. Zijn bij andere gemeenten de organisatiekosten ook zo hoog?