HomeNieuwsSGP zet vraagtekens bij hogere rioolheffing

SGP zet vraagtekens bij hogere rioolheffing

Publicatiedatum: 27 sep. 2013

De eerste vergadering van het nieuwe seizoen was buitengewoon kort. Om kwart voor negen werd de vergadering alweer geschorst.

Aan het begin van de vergadering werd het in de zomervakantie overleden oud-SGP-raadslid H. W. Vervat herdacht door een minuut stilte te houden.

De belangrijkste inbreng van de SGP-fractie werd dit keer geleverd door dhr. Mulder. Hij bracht naar voren dat de Gemeenteraad de verhoging van de rioolheffing pas bij de begroting zou moeten bespreken. Nu wordt de rioolheffing gewoon doorgevoerd, zonder dat dit in de Bezuinigingsdialoog wordt besproken. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.

Toelichting:

In maart diende SGP-er Mulder een amendement in op de rioolheffing (zie: http://www.dewoudenberger.nl/scripts/edoris/edoris.dll?tem=LN_TEXT_VIEW&doc_id=1219389&pageid=35701&naam=Weer-discussie-over-rioolheffing) De SGP was en is tegen een nog hogere belasting op het riool. De SGP-fractie wil de burger niet opzadelen met te hoge belastingtarieven, maar kiest er voor om ombuigingen te zoeken in bezuinigingen.

Het college stopt de rioolheffing nu echter gewoon in de plannen. Dat is tegen het zere been van de SGP. Zeker niet nu er een Bezuinigingsdialoog zal plaatsvinden. Het is natuurlijk oneerlijk als je eerst voor 125.000 euro lasten gaat verzwaren en pas daarna met belanghebbenden gaat bespreken waar het geld vandaan komt.

Verder sprak de SGP haar zorgen uit over de steeds minder wordende reserves van de Welstandscommissie. Wat gebeurt er als straks de reserves op zijn? Dan zal de gemeente toch geld moeten gaan bijleggen? Dit wordt door de wethouder bevestigd. Hij geeft aan de zorgen van de SGP te delen.

Verderop in de vergadering werden enkele hamerstukken afgehamerd. Deze kunt u vinden op de website van de gemeente Woudenberg.