HomeNieuwsSGP Woudenberg 75 jaar in de Raad

SGP Woudenberg 75 jaar in de Raad

Publicatiedatum: 24 sep. 2015

Op 3 september 1935 trad namens de Staatkundig Gereformeerde Partij de heer D. Meerveld toe tot de gemeenteraad van Woudenberg. De heer Meerveld bleef in functie tot 8 augustus 1941. Dit was de laatste vergadering van deze raad in verband met de tweede wereldoorlog. Na de oorlog werd van 29 november 1945 tot 3 september 1946 een noodgemeenteraad benoemd. Daar had Meerveld geen zitting in.

Vanaf 3 september 1946 tot aan zijn overlijden op 13 maart 1961 had Meerveld opnieuw namens de SGP zitting in de Woudenbergse raad.

Het is deze maand dus 80 jaar geleden dat de SGP voor het eerst vertegenwoordigd was in de Woudenbergse gemeenteraad. Minus de periode augustus 1941 tot september 1946 betekent het tevens dat de SGP dit jaar 75 jaar lang vertegenwoordigd is in de gemeenteraad van Woudenberg. En aan een 75 jarig jubileum mag niet ongemerkt voorbij worden gegaan.

Enkele cijfers uit het Woudenbergse SGP archief:

Vanaf 1935 tot 1941 en vanaf 1946 tot 1974, 34 jaar lang had de SGP een zetel in de Woudenbergse raad. Vanaf 1974 tot 1998, 24 jaar lang had de SGP twee zetels. Vanaf 1998 tot en met 2010, circa 13 jaar had de SGP drie zetels. Vanaf 2011 tot 2014, circa 3 jaar had de SGP vier zetels. Als die jaren een gestage groei in zetels en stemmen. Vanaf 2014, is de SGP ondanks verder groei in stemmen weer met drie zetels vertegenwoordigd in de Woudenbergse gemeenteraad.

In deze 75 jaar is de SGP in Woudenberg vertegenwoordigd door 15 personen. Collega Jan Mulder was bij zijn aantreden de 12e Woudenbergse SGP’er en collega Jan van den Dool en ikzelf zijn de 14e en 15e vertegenwoordiger. Onze 12 voorgangers hebben per persoon gemiddeld ruim 10 jaar in de raad gezeten. De vader van collega Jan Mulder spant met 24 zittingsjaren in twee periodes de kroon. Tijdens zijn eerste periode was hij tevens 7 jaar wethouder. De heer N. Gerritsen was met nog geen 2 jaar een van raadsleden met de kortste zittingsperiode. Dit in verband met een verhuizing naar Putten. Daar maakt hij dat overigens meer dan goed. Inmiddels is hij in Putten al ruim 9 jaar wethouder.

Alle SGP raadsleden vonden en vinden het van belang, het werk te doen ten nutte van de Woudenbergse gemeenschap vanuit hun christelijke geloofsovertuiging. Politiek handelen gebaseerd op de Bijbel, het Woord van God.

In de afgelopen 75 jaar heeft de SGP 7 jaar deel uitgemaakt van het college. Dat is dus nog geen 10%. Voor een stabiele, consistente en constructieve partij met een omvang van ruim 20% van de raadszetels is dat zeer uitzonderlijk. Namens de SGP-fractie spreek ik de wens uit dat in de toekomst onze oranje SGP kleur weer eens in het college is terug te vinden. Op korte termijn is dat alleen haalbaar met een list…. Graag wil ik daarom het huidige college verzoeken hier even in het midden te komen staan.

Tot slot: wie jarig is trakteert en uiteraard ontbreekt ook daar de oranje kleur niet….