HomeNieuwsSGP wijst op overschotten Sociaal Domein

SGP wijst op overschotten Sociaal Domein

Publicatiedatum: 6 sep. 2016

 

Bij de behandeling van de Zomernota, een tussentijdse bijstelling van de kadernota, onderstreepte fractievoorzitter Henk Jan Molenaar een aantal belangrijke punten voor onze fractie. Uit de Zomernota blijkt dat de gemeente in 2015 een bedrag van ongeveer €650.000,- over heeft gehouden op het Sociaal Domein. Eerder hebben we hier al op gewezen. Pijnlijk is vooral dat er bij de voorziening Huishoudelijke Hulp verschillende mensen zijn die de zorg mijden omdat ze de eigen bijdrage niet kunnen betalen. Voor de SGP is dit een belangrijk punt van zorg. We zien graag dat het college meer geld uittrekt voor de Huishoudelijke Hulp. De eigen bijdrage voor de algemene voorziening is in het derde kwartaal teruggebracht van €10,- naar €5,- per uur. De SGP stelt voor om deze korting te verlengen tot het vierde kwartaal.