HomeNieuwsSGP vraagt verbreding Sociaal Domein

SGP vraagt verbreding Sociaal Domein

Publicatiedatum: 30 jun. 2016


In de derde commissie van juni had Jan van den Dool namens de SGP-fractie het uitvoeringsprogramma van het sociaal domein geagendeerd en vroeg bij de behandeling van dit punt aandacht voor een aantal belangrijke punten. In de eerste plaats vroeg hij om de focus op sport te verbreden. Op dit moment is de focus van het stuk toch vooral op sport gericht. Van den Dool vroeg nadrukkelijk om deze focus te verbreden naar sociale elementen als vrijwilligerswerk etc. Daarnaast vroeg Van den Dool aandacht voor de positie van kerken. In het stuk komen die echt onvoldoende uit de verf. Ten slotte probeerde de SGP-fractie de verordeningen die er nog aan zitten te komen van tevoren bij de Raad te krijgen. Helaas was daarvoor geen steun bij de andere fracties. Zij gaven het college liever vrij veld.