HomeNieuwsSGP vraagt actievere rol gemeente op sociale woningmarkt

SGP vraagt actievere rol gemeente op sociale woningmarkt

Publicatiedatum: 11 jan. 2017

In november heeft de raad gedebatteerd over de woonvisie van de gemeente Woudenberg. Gekoppeld aan deze discussie zijn de prestatieafspraken van de verschillende partners op de (sociale) woningmarkt in Woudenberg.

Prestatieafspraken

In de prestatieafspraken staan mooie dingen: zo is Vallei Wonen bereid om in de komende jaren het aantal woningen te realiseren dat nodig is volgens het woonbehoefteonderzoek. Van de kant van de gemeente blijft het echter bij een wat vage doelstelling: “Partijen onderzoeken de mogelijkheden die de gemeente heeft om Vallei Wonen te faciliteren voor het realiseren van nieuwbouwwoningen mbt het verkrijgen van grond.”

SGP vraagt om concretisering

Jan Mulder vroeg in de commissie van 10 januari een stevigere en concretere insteek van het college. De zin zoals die er nu staat is wat ons betreft te vaag. We verwachten een veel actievere rol van de gemeente: de gemeente moet er voor zorgen dat Vallei Wonen voor een sociale prijs aan de grond voor sociale woningen kan komen. Die doelstelling moet net zo scherp verwoord worden als de doelstelling van Vallei Wonen. Er komt nogal wat af op de sociale woningmarkt! Er is al krapte en daar komen de grote(re) aantallen vergunninghouders nog bij.

Wethouder doet twee toezeggingen

De wethouder reageerde heel positief op de oproep van de SGP. Hij zegde toe dat er voor 2018 een veel concretere afspraak zal worden gemaakt dan voor 2017. Zo staat het ook in de woonvisie. Verder heeft hij toegezegd dat de raad in het najaar een evaluatie krijgt over de eerste helft van 2017. Zo houden we de vinger aan de pols.