HomeNieuwsSGP vraagt aandacht voor vrijkomende agrarische bebouwing

SGP vraagt aandacht voor vrijkomende agrarische bebouwing

Publicatiedatum: 22 dec. 2016


Op de agenda van de laatste raadsvergadering van 2016 stond ondermeer een bestemmingsplan Zuiderbroek. De SGP-fractie stemde daar na veel aarzelen mee in. Op zich is de ontwikkeling daar verdedigbaar: een uniek monument wordt in stand gehouden en de vrijkomende agrarische bebouwing wordt op een voldoende manier ingevuld. Wat wringt, is dat de ondernemer voor wie het bestemmingsplan wordt aangepast al is gevestigd aan Zuiderbroek voordat het bestemmingsplan is vastgesteld. Dat voelt voor onze fractie niet goed.

Jan Mulder grijpt dit punt direct aan om de vrijkomende agrarische bebouwing nog eens aan de orde te stellen. Voor de SGP is dit een belangrijk punt waar we de komende tijd nog veel mee te maken gaan krijgen. Het is wat Mulder betreft jammer dat Woudenberg nog weinig beleid heeft op dit terrein. Regio Food Valley is daar veel verder mee. Daarom vraagt Mulder of de wethouder mogelijkheden ziet de Menukaart van Food Valley ook in Woudenberg gestalte te doen krijgen in het beleid. De wethouder geeft aan dat de regio's Food Valley en Amersfoort in onderling overleg deze Menukaart aan het uitwerken zijn in gezamenlijk beleid. De Raad wordt daar later nog over geïnformeerd. We zijn blij dat de wethouder zich actief inzet op dit dossier en we blijven hem daarbij positief kritisch volgen.