HomeNieuwsSGP vraagt aandacht voor mantelzorgers

SGP vraagt aandacht voor mantelzorgers

Publicatiedatum: 16 okt. 2013

“De SGP zal ook het komend jaar veel aandacht vragen voor de zwakkeren in de Woudenbergse samenleving en er naar streven om het verzorgingsniveau op een aanvaardbaar peil te houden. We zijn daarom een voorstander van de versterking van de informele zorg,” aldus de SGP-fractie bij de Algemene Beschouwingen van dinsdag 15 oktober. De fractie geeft aan zorgen te hebben over de overbelasting van ruim 10% van de mantelzorgers. De SGP vraagt het College wat deze doet om te voorkomen dat dergelijke situaties zich kunnen voordoen. Het College deelt de zorg over de belasting van mantelzorgers. Er komt een conferentie die een opmaat is voor een notitie mantelzorg in 2014.

Ook heeft de SGP-fractie aandacht gevraagd voor de betaalbaarheid van het Cultuurhuis. De fractie geeft aan dat zij nog altijd hecht aan de afspraak om het Cultuurhuis kostendekkend te laten zijn. Het gaat niet zozeer om kostendekkendheid want dat is het Cultuurhuis. Maar omdat de exploitatie van het  Cultuurhuis vooral afhankelijk is van subsidies wil men onderzoeken of er activiteiten ontplooid kunnen worden die geld opleveren.

Daarnaast heeft de SGP aandacht gevraagd voor het evenementenbeleid. Naast de wettelijke kaders moet volgens de SGP-fractie ook rekening gehouden worden met kaders als het karakter van het dorp. De burgemeester zegt toe ook naar het karakter van het dorp en het karakter van de locatie te kijken bij het bepalen van de kaders.

Opnieuw heeft de fractie aandacht gevraagd voor de onveilige situatie voor fietsers op de Nico Bergsteijnweg. De fractie wilde weten of het fietspad in 2014 al zal worden aangelegd worden. Wethouder G. A. de Kruijf gaf aan dat dit nog niet duidelijk is. Dit is nog een afweging. Als het fietspad er niet komt, zal er gekeken worden naar de andere oplossingen.

Verder vroeg de SGP-fractie dinsdag aandacht voor herstructurering Spoorzone, voor het dorpshart en voor de route van de lijnen 80 en 83 van de Connexxion