HomeNieuwsSGP vraagt aandacht voor de zorg

SGP vraagt aandacht voor de zorg

Publicatiedatum: 12 jan. 2016


In de commissievergadering van januari stonden twee zorgonderwerpen op de agenda.

Bij de vragenronde stelde Jan van den Dool namens de SGP opnieuw een vraag over de Huishoudelijke Hulp. Sinds de staatssecretaris een akkoord heeft gesloten met een aantal zorgpartijen krijgen gemeenten er per jaar een substantieel bedrag bij voor de huishoudelijke hulp. Van den Dool vroeg wat dat betekent voor de inwoners van Woudenberg. De wethouder kon daar geen concrete dingen over zeggen, maar zegde wel toe de Raad op de hoogte te houden.

Een interessant agendapunt was het door de SGP geagendeerde punt van de cliëntenparticipatie. Het college heeft een eigen lijn gevonden van cliëntenparticipatie, namelijk in de vorm van incidentele avonden en de mogelijkheid tot participatie en  bij de gemeente. De SGP vindt deze invulling van de cliëntenparticipatie veel te mager. Het gaat hier om ad hoc reacties, het is allemaal erg ongestructureerd en bovendien te veel op individueel niveau. De SGP-fractie ziet graag dat de cliëntenparticipatie meer gestructureerd wordt. Een aparte cliëntenraad zou daarvoor heel goed zijn. Van den Dool onderbouwt deze mening met een viertal landelijke rapporten. De gehele Raad blijkt er voor te zijn het takenpakket van de adviesraad Sociaal Domein (weer) uit te breiden met cliëntenparticipatie en informatieverschaffing in de richting van cliënten. De SGP-fractie is daar blij mee en zal in de Raad komen met een motie of zal het anders meenemen in de vergaderingen van februari.