HomeNieuwsSGP vraagt aandacht voor budgetrecht Raad

SGP vraagt aandacht voor budgetrecht Raad

Publicatiedatum: 2 feb. 2016


In de commissie van febrauri had de SGP zelf een punt geagendeerd. Henk Jan Molenaar heeft een notitie en een conceptmotie opgesteld om te voorkomen dat de informatievoorziening en besluitvorming over de tussenrapportage niet vermengd wordt met raadsbesluiten over nieuwe investeringskredieten. Een technisch punt waarmee de SGP-fractie vooral duidelijk wil maken dat een aanvraag van een krediet duidelijk moet zijn en niet in een paar zinnen in de Zomernota. Concrete voorstel is dat nieuwe kredieten voortaan niet meer aangevraagd worden via een tussenrapportage, maar alleen via de Kadernota, via de Begroting of via een separaat raadsvoorstel. Door de constructieve opstelling van de wethouder wordt op dit punt een mooi compromis bereikt: voortaan komt er een duidelijk overzicht met kredietaanvragen in de tussenrapportages.