HomeNieuwsSGP voor veilig fietspad, sneller een bedrijventerrein en meer sociale huurwoningen

SGP voor veilig fietspad, sneller een bedrijventerrein en meer sociale huurwoningen

Publicatiedatum: 8 jan. 2020

In de eerste commissievergadering van het nieuwe jaar stonden enkele interessante thema's op de agenda.

Eerst werd teruggeblikt op de afgelopen jaarwisseling. Vóór de jaarwisseling heeft iedere Woudenberger van de gemeente een plastic dingetje door de bus gehad. Hier kwam in het hele dorp veel kritiek op: het is onduidelijk wat het is, het is niet duurzaam (want plastic), het is onnodig en het is geldverspilling. Uiteindelijk bleek het een prijzig grapje te zijn: ruim 11.000 euro (waarvan 3750 euro productiekosten en 7500 (reguliere) verzendkosten).
Fietsverbinding oost-west
Al jarenlang ligt er het voornemen om een fietsverbinding van het oosten (Gouden Regen) via de Nico Bergsteijnweg naar het westen (J.F. Kennedylaan) van het dorp te realiseren. De reden hiervoor is om de veiligheid van de fietsers, die veelal tussen de auto's rijden, te verbeteren. Het verbaast de SGP dat dit plan al zo lang op de plank blijft liggen. Ook missen wij een degelijke financiële onderbouwing. Jan van den Dool gaf het college mee om zoveel mogelijk met aparte fietspaden te werken en anders te stimuleren dat auto's een andere route nemen. Tot slot drukte hij het college op het hart om de bewoners van de Nico Bergsteijnweg actief te betrekken bij de herinrichting van hun straat.
Bedrijventerrein en verkeer
Op de agenda stond ook het punt van verkeer en bedrijvigheid in het gebied Hoevelaar. Jan Mulder riep het college op om onderzoek te doen naar uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Parallelweg-Noord. Dit zou waarschijnlijk betekenen dat er in dit gedeelte van Hoevelaar niet 800, maar ongeveer 700 woningen gerealiseerd kunnen worden. Deze 100 woningen zouden meer dan gecompenseerd kunnen worden in zoekgebied 5. Helaas stonden wij hierin alleen. Alle andere partijen waren niet bereid om deze noodzakelijke extra ruimte te bieden aan onze bedrijven.
Jan Mulder kondigde daarnaast een motie aan om samen met de provincie een verkeersplan op te stellen voor de N224 en N226. Deze zal tijdens de raadsvergadering van deze maand in stemming gebracht worden.
Sociale woningbouw
Ter sprake kwamen verder ook de prestatieafspraken voor 2020. Dit is een overeenkomst tussen de gemeente en Omnia Wonen (voorheen Vallei Wonen) om dit jaar 57 sociale huurwoningen te bouwen. Al jarenlang worden deze afspraken bij lange na niet gehaald. Dat baart ons als SGP grote zorgen. Daarom zullen wij als fractie een monitor lanceren om het publiek hierover te informeren en het college aan de gemaakte afspraken te houden.
Verder stelde Henk-Jan Molenaar vragen over het aantal (onopgeloste) inbraken in Woudenberg, waarover in de media gerapporteerd werd. De burgemeester gaf aan hiervan geschrokken te zijn.