HomeNieuwsSGP vóór extra sociale huur voor Woudenbergers

SGP vóór extra sociale huur voor Woudenbergers

Publicatiedatum: 5 mei 2017

De SGP heeft zich in de afgelopen raadsperiode actief ingezet voor betaalbare sociale huur voor met name Woudenbergers. Onze laatste actie op dit dossier heeft geleid tot een discussie met de VVD-fractie. Zet de SGP-fractie zich niet te veel in voor sociale huur en gebruiken we daarvoor de verkeerde middelen?

Het is goed om eerst het algemene beeld te schetsen. In heel Nederland is er op dit moment sprake van een krappe sociale woningmarkt. Dat merken we ook in Woudenberg. Twee dingen hebben daar bijzonder aan bijgedragen. Allereerst worden de Woudenbergse woningen sinds 2014 breed in de markt gezet. Iedereen in een heel brede regio heeft evenveel recht op een woning in Woudenberg. Voorrang voor de Woudenbergse inwoners is in principe niet toegestaan. Het mag duidelijk zijn dat dit voor Woudenbergers geen positieve ontwikkeling is. Daarnaast hebben we te maken met een toenemend aantal statushouders. In 2017 lijkt het mee te vallen, maar ook hier geldt dat het de wachttijd voor de Woudenbergse woningzoekende verlengt. Deze bredere ontwikkelingen horen we ook in Woudenberg terug. Onze fractie krijgt veel te horen dat het moeilijk is een goedkope huurwoning te vinden in Woudenberg. Dit terwijl sociale huurwoningen erg belangrijk zijn. Het zijn juist de mensen die het financieel toch al niet al te gemakkelijk hebben. Juist voor die inwoners moet de gemeente zich actief inzetten.

De SGP-fractie ziet voor dit probleem twee oplossingen. De eerste oplossing is eenvoudig en biedt perspectief voor de lange termijn: meer bouwen. In de afgelopen maanden heeft de SGP verschillende keren gepleit voor extra bouw van sociale woningen. Een motie om al in 2017 20 extra sociale woningen te realiseren werd helaas door een meerderheid van de raad verworpen. Ook vinden wij het jammer dat er niet voor is gekozen in de laatste fase van het Groene Woud in samenwerking met Vallei Wonen sociale huur te realiseren. Op basis van de recent gebleken grote behoefte is dat een gemiste kans.

Zolang er in Woudenberg nog schaarste is, moeten we voor de korte termijn óók wat doen. De huidige discussie gaat over deze oplossing: zorg ervoor dat meer sociale huurwoningen naar Woudenbergers gaan. Voordat de woningen breed werden aangeboden en Woudenbergers voorrang kregen, werd het grootste deel van de sociale woningen toegewezen aan Woudenbergers. Bij de invoering van het nieuwe systeem in 2014/2015 heeft onze fractie tegen het voorstel gestemd, omdat wij bang waren dat Woudenbergers veel last zouden krijgen van het nieuwe systeem. Breed in de raad leefde tijdens deze vergadering dat 60% een kritieke ondergrens was. Nu blijkt dat we ver beneden de 60% zitten is het tijd om in te grijpen. De wethouder begreep dat en heeft nu toch nog de procedure in gang gezet om 25% van de woningen met voorrang toe te wijzen aan Woudenbergers. Hoeveel invloed dit lokaal maatwerk zal hebben op het toewijzingspercentage is afwachten, maar het is zeker dat het een positief effect zal hebben. Alle beetjes helpen. Lokaal maatwerk betekent kortere wachttijd en meer kans op een woning voor onze eigen Woudenbergse bevolking. Daar zijn wij blij mee!