HomeNieuwsSGP verbijsterd over jaknikkende partijen

SGP verbijsterd over jaknikkende partijen

Publicatiedatum: 6 jul. 2017

In de laatste raadsvergadering voor de zomer domineerde een discussie met grote financiele consequenties de agenda. Het gaat om een gigantisch bedrag dat extra gevraagd wordt voor Sportpark De Grift.  Het college heeft voorgesteld €187.000,- extra ter beschikking te stellen voor het sportpark.

Situatie

Voor de renovatie van het korfbalveld is €62.000,- meer nodig dan gepland, omdat de regels voor korfbalvelden zijn gewijzigd. Deze renovatie wil het sportpark nu aangrijpen om direct het voetbalveld wat groter te maken en een ander veld te verlichten. Het college besloot met dat eerste wel mee te gaan, maar met het tweede niet. De kosten van die extra renovatie bedragen €135.000,-. Daar tegenover staat dat de sportverenigingen zelf €10.000,- moeten bijdragen.

SGP-inbreng

De SGP hecht veel belang aan de gezondheid van de Woudenbergse burgers. Sporten kan daaraan een bijdrage leveren. Er gaat echter in Woudenberg enorm veel geld naar sport. In 2015 zijn nog weer afspraken gemaakt over het onderhoud van de sportvelden. Daar zijn we aan gehouden en daar houdt dus ook de SGP zich aan. Afspraak is afspraak. Vandaar dat we een extra investering van €62.000,- goed kunnen plaatsen. Dit is een tegenvaller, maar we zien de noodzaak van dit extra geld wel in. De sportverenigingen hebben aangegeven €10.000,- te kunnen besparen door bepaalde activiteiten door vrijwilligers te laten uitvoeren. Al met al denken wij dus dat er €52.000,- extra nodig is voor de sportvelden. We gaan echter absoluut geen cadeautjes uitdelen aan de sportvereniging. Dat is niet rechtvaardig!

Andere partijen

De andere partijen zaten heel anders in de discussie. In de commissie zaten alle andere partijen al ja te knikken tegen de voorstellen van het college. Sterker nog, de partijen rolden bijna over elkaar heen om nog meer geld uit te geven. De verlichting moest ook direct maar worden aangepakt. Kosten: €33.000,- GBW diende samen met CDA en PvdA en met steun van CU en VVD een amendement in om bovenop de €187.000,- nog eens  €16.500,- extra te geven aan de sportparken. Bizar! Henk Jan Molenaar vroeg zich in de raad hardop af of dit vrijgevigheid is of dat dit alleen voor de sport geldt. Gaan deze partijen straks ook extra geld uitgeven aan alle andere verenigingen van Woudenberg? Hoe moeten de schooldirecteuren dit lezen? Die doen al jaren lang hun best om iedere investering uitgebreid te onderbouwen. Ze hebben de afgelopen jaren zelfs verschillende keren fors eigen geld moeten investeren en sponsoracties moeten organiseren om een nieuw gebouw te realiseren. Hoe kan het dat er dan zo veel extra geld wordt uitgegeven aan sport?

Motie

Nog veel onbegrijpelijker was wat later op de avond gebeurde. Zowel Sportpark De Grift zelf als het college had duidelijk uitgesproken dat het sportpark met deze investering 15 jaar toekomstbestendig is. Daarom diende de SGP een motie in waarin de raad kon uitspreken dat het sportpark voor 15 jaar toekomstbestendig is. Onvoorstelbaar was dat alleen de VVD met deze motie meeging. GBW, CDA, CU en PvdA weigerden de conclusie van sportpark en college te delen.

Conclusie

De gemeenteraad van Woudenberg heeft vandaag €203.500,- uitgegeven aan Sportpark De Grift. Driekwart van dat bedrag is een overbodig cadeautje. Wij hadden dat graag aan andere dingen uitgegeven. We hebben de afgelopen jaren stevig bezuinigd op allerlei Woudenbergse verenigingen en nuttige initiatieven. Verder hebben we de OZB verhoogd. Dat was allemaal noodzakelijk. Het is werkelijk onbegrijpelijk dat alle andere fracties nu zo royaal omgaan met het geld van de Woudenbergse belastingbetaler. Bovendien is alleen de VVD bereid om uit te spreken dat de sportverenigingen de eerste 15 jaar niet terug hoeven te komen voor nog eens een extra investering. Alles voor de sport.