HomeNieuwsSGP trapt campagne af tussen ondernemers

SGP trapt campagne af tussen ondernemers

Publicatiedatum: 2 feb. 2018


1 februari, een krappe twee maanden voor de verkiezingen van 21 maart, hebben we de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen afgetrapt. Tijdens deze bijeenkomst werd aandacht besteed aan een van de speerpunten van onze campagne: ondernemers. Daarom vond de campagneaftrap plaats op het bedrijf van een van onze Woudenbergse ondernemers: eierhandel Van Raaij. 

De bijeenkomst begon met een hartelijke felicitatie aan het adres van Jan van Raaij, die donderdag jarig was. Daarna presenteerde Henk-Jan Molenaar de speerpunten voor de komende verkiezingscampagne.

De slogan voor de verkiezingen is Beter voor elkáár. Onze drijfveer was de afgelopen vier jaar steeds weer om het beter te maken voor Woudenberg en de Woudenbergers. Dat is ook onze ambitie voor de komende vier jaar. Het accent ligt daarom op elkaar, want we doen het niet voor onszelf, maar voor Woudenberg, voor de Woudenbergers, voor elkaar.

Om dit slogan wat concreter te maken, is er gekozen voor een vijftal speerpunten:

Beter voor Woudenberg: Onder dit speerpunt zetten we ons in voor het algemene welzijn van Woudenberg. Belangrijk speerpunt is het behoud van de zondagsrust. Daarnaast zetten we in op het vroegtijdig betrekken van burgers en ondernemers bij de plannen van de gemeente. Een concreet speerpunt is om de komende jaren meer samen te gaan werken binnen de regio FoodValley.

Beter voor ondernemers: Jan Mulder werkte dit speerpunt later op de avond nog uit. De afgelopen vier jaar hebben we ons ingezet om goed naar de ondernemers te luisteren en hun wensen te vertalen in concrete verbetervoorstellen. Daarbij valt te denken aan ons alterntief voor het centrumplan, maar ook onze inzet voor agrariërs in de gemeente. Daar willen we de komende jaren mee doorgaan.

Beter voor de zorg: De afgelopen jaren heeft vooral Jan van den Dool zich hard gemaakt voor een betere toegang tot de zorg, een volledige besteding van het zorgbudget aan echte zorg en een goede en onafhankelijke cliëntondersteuning. Daar willen we de komende vier jaar weer mee doorgaan. 

Beter voor de aarde: Onder dit speerpunt zetten we ons in voor een energieneutraal Woudenberg. Concreet gaan we ons hard maken voor meer laadpalen voor fietsen en auto's in de openbaren ruimte van Woudenberg. We zijn blij dat Henry van Veldhuizen, onze nieuwe kandidaat, voor dit thema een schat van kennis meebrengt vanuit zijn werkervaring bij het Waterschap.

Beter voor gezinnen: Onder dit thema willen we aandacht besteden aan voldoende betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en gezinnen, aan voldoende speeltuintjes in alle wijken en aan een snelle en veilige doorstroming op de provinciale wegen N224 en N226.

Na deze introductie, vertelde Jan van Raaij meer over de geschiedenis van zijn bedrijf, over de actuele ontwikkelingen en ook over de toekomst van het bedrijf nu zijn zoon de eierhandel wil overnemen.

Tot slot speechte Jan Mulder nog kort over het speerpunt van deze avond: Beter voor ondernemers. Hier somde hij een aantal concrete speerpunten op voor de komende vier jaar. Zo wil de SGP zich inzetten voor een extra bedrijventerrein. Daarnaast willen we samen met ondernemers en vastgoedeigenaren een plan opstellen voor de toekomst van ons dorpshart, vooral in de overgang van Dorpstraat naar Voorstraat. Verder willen we ons inzetten voor een toekomstbestendige en duurzame landbouwsector met een nadruk op regionalisering.

Aan het eind van de avond maakte Jan Mulder bekend wie namens de SGP zal optreden als wethouderskandidaat: onze lijsttrekker Henk-Jan Molenaar. Namens de fractie schetste Jan de kwaliteiten van Henk-Jan en sprak hij het vertrouwen uit dat Henk-Jan ook voor de Woudenbergse ondernemer een goede keuze zal zijn.