HomeNieuwsSGP stemt tegen plannen Griftdijk

SGP stemt tegen plannen Griftdijk

Publicatiedatum: 7 jul. 2016


Tijdens de raad van juli stonden de plannen rondom de Griftdijk op de agenda. De SGP-fractie is daar altijd kritisch over geweest. Tijdens deze Raad zag de SGP zich genoodzaakt tegen deze plannen te stemmen.

De SGP-fractie heeft eerst tegen de kernrandzonevisie gestemd. Eerst probeerde Jan Mulder namens de SGP door een amendement in te dienen de plannenmakerij rondom de Griftdijk uit de visie te amenderen. Er wordt hier een nieuw kader toegevoegd voor het bestemmingsplan, terwijl de indieners van zienswijzen dit kader niet konden meenemen. Nadat dit amendement was verworpen, stemde de SGP-fractie tegen het document.

Bij de behandeling van het bestemmingsplan Griftdijk/Slappedel/De Meent kwam de SGP-fractie bij monde van raadslid Mulder voor het eerst met een mening op dit punt. Allereerst ging Mulder in op het proces: nog steeds vindt de SGP-fractie het onbegrijpelijk dat de gemeente dit zo onhandig heeft aangepakt en niet gewoon met Morren en LAWO om tafel is gaan zitten om samen een product in de markt te zetten. Na het proces behandelde hij het bestemmingsplan zelf. Drie argumenten voerde hij aan om tegen dit bestemmingsplan te zijn. In de eerste plaats wijkt het plan te ver af van de structuurvisie (er is maar één bedrijf verplaatst en dat niet naar het industrieterrein, er is een extra woning buiten de rode contouren ingetekend en er worden meer woningen gebouwd dan in de Structuurvisie opgenomen). Daarnaast is de kavel aan De Meent een pijnpunt voor de SGP-fractie. Deze incidentele afwijking van het RO-beleid kan niet op onze steun rekenen. Ten slotte is de bouwhoogte een bezwaar. In een gebied grenzend aan een natuurgebied, waar verder naar het dorp toe een maximale bouwhoogte van 7 meter wordt gehanteerd, is 10 meter echt te hoog. GBW diende nog een amendement in om dit terug te brengen naar 9 meter, maar dit was voor de SGP echt te weinig. De SGP stemde tegen het bestemmingsplan.