HomeNieuwsSGP stemt tegen OZB-verhoging

SGP stemt tegen OZB-verhoging

Publicatiedatum: 3 nov. 2014

Bij de begroting is een serieus probleem aan de orde gekomen: de gemeente heeft een rekenfout gemaakt en daardoor is de begroting ruim 100.000 euro negatiever uitgekomen dan in de kadernota gedacht. Om de begroting toch sluitend te maken moet er dus een bedrag van ongeveer een ton gevonden worden voor 2015. Het college heeft voorgesteld dit bedrag binnen te halen door enerzijds de OZB (belasting voor huizenbezitters) te verhogen en anderzijds een minder geld wordt gestort in de algemene reserve grondbedrijf op de begroting te zetten. Hiermee zou het gat gevuld zijn. De coalitiepartijen (GBW en CDA) dienden samen met de PvdA een amendement in waarin nog minder geld gestort wordt in de algemene reserve grondbedrijf en de OZB-verhoging wordt gespreid over meerdere jaren.

Henk-Jan Molenaar reageert namens de SGP en dient een drietal amendementen en een motie in. De Raad staat vanavond voor een lastige keuze. Het college stelt voor de stelpost deels in te vullen met een verhoging van de OZB. De SGP gaat niet mee in het gemak waarmee deze keuze wordt gemaakt. Zeker niet in deze tijd. Het is volgens de SGP niet passend om de rekening op dit moment neer te leggen bij de huizenbezitters en de vastgoedeigenaren en niet bij de gebruikers van onze voorzieningen. De vraag vanavond is, of er nog andere mogelijkheden zijn: Die zijn er inderdaad.

  1. Er is nog geen onderzoek gedaan naar het profijtbeginsel. Volgens dit beginsel worden de kosten van de voorziening voor een groter deel neergelegd bij de gebruiker van die voorzieningen. De SGP ziet graag dit onderzoek tegemoet en dient daartoe een motie in.
  2. Er lopen nog gesprekken met verschillende organisaties. Voor 2015 kunnen we hier niks mee: het is niet netjes om in deze gesprekken in te breken.
  3. We houden dan twee concrete bezuinigingen over vanuit de bezuinigingsdialoog: het nieuwjaarsfeest en de programmacoördiantor van het cultuurhuis. Hiervoor dient de SGP twee amendementen in.
  4. Het lukt hiermee al met al nog niet om de begroting voor 2015 nu al sluitend te krijgen. Om dit toch voor elkaar te krijgen, moeten we helaas in 2015 ruim een ton minder storten in de algemene reserve grondbedrijf. Dit bedrag krijgen we weer terug door in de jaren 2016, 2017 en 2018 iedere keer 34.000 euro terug te storten in deze reserve. Zo staat er aan het eind van de streep evenveel geld als gepland. Bij de kadernota voor 2016 kunnen we vervolgens vaststellen waar we het benodigde geld vandaan halen. We kunnen daarin dan de resultaten van de gesprekken meenemen én de resultaten van de toepassing van het profijtbeginsel. We vergroten daarmee dus onze keuzemogelijkheden. Ook hiervoor wordt een amendement ingediend.

Na een uitvoerige discussie blijkt dat GBW, CDA en PvdA vasthouden aan hun amendementen, waarmee ze de OZB verhogen én de toeristenbelasting. De SGP vindt deze beide verhogingen onacceptabel en ziet zich daarom genoodzaakt tegen deze begroting te stemmen en daarmee tegen de OZB-verhoging en de verhoging van de toerismebelasting. De motie van de SGP over het profijtbeginsel wordt unaniem aangenomen.