HomeNieuwsSGP stemt tegen Kadernota

SGP stemt tegen Kadernota

Publicatiedatum: 12 jul. 2019

De SGP zag zich donderdagavond genoodzaakt tegen de Kadernota te stemmen. Alle amendementen van de oppositie werden weer eens weggestemd. Steeds weer met 7 stemmen voor; 8 stemmen tegen. De oude oppositie-coalitie tegenstelling.

Achtergrond

Het college wil €250.000,- per jaar bezuinigen om het huishoudboekje op orde te brengen. Aan de Raad de vraag binnen welke kaders deze bezuinigingsronde zou moeten gaan plaats vinden. Dat is natuurlijk een lastige vraag als je niet precies weet waar op bezuinigd kan worden. Het waren dan ook drie bijzondere vergaderingen over dit onderwerp (twee commissievergaderingen en een raadsvergadering). Veel gepraat en weinig resultaat. Uiteindelijk moest er in de Raad een beslissing vallen.

Mening SGP

Wat ons betreft is het een goede zaak om van tijd tot tijd eens met een stofkam door de begroting te gaan op zoek naar mogelijke besparingen; zeker als er een tekort dreigt. Zeker ook niet verkeerd van het college om aan de Raad te vragen welke kaders zij daarin ziet zitten. Maar, het wordt ingewikkeld als we daarbij geen informatie krijgen en we geen idee hebben wat de mogelijkheden zijn. Daarom hebben wij samen met CDA en PvdA/GL een amendement ingediend, waarin wij het college vroegen om de Raad mogelijkheden voor te leggen ter hoogte van €350.000,-. Uit die opties kunnen we dan een keuze maken die optelt tot de €250.000,- die nodig is. Verder gaven we de volgende kaders mee: Geen bezuinigingen op het sociaal domein, geen bezuinigingen op minimabeleid en geen belastingverhogingen. 

Tips vooraf

Daarnaast dienden we nog een aantal amendement in waarmee we het college vast een paar bezuinigingen aanwezen. Zo stelden wij (samen met CDA en PvdA/GL) voor om de gemeentelijke ploeg niet met 2 personeelsleden, maar met maar één aan te vullen en (samen met het CDA) om de programmacoördinator in het Cultuurhuis minder uit te breiden dan nu het voornemen was. 

Oppositie-coalitie

Helaas bleek dat de coalitie zelf al wat dingen had bedacht: de coalitiepartijen hadden een amendement geschreven, waarin andere kaders werden meegegeven. Bezuinigingen op het sociaal domein zijn voor hen bespreekbaar als de 'partijen in het veld' ermee akkoord kunnen gaan en ook werd er expliciet een opening geboden voor een belastingverhoging. Dit amendement werd met 8 stemmen voor en 7 tegen aangenomen, terwijl het eerste amendement van de oppositie met dezelfde verhoudingen werd weggestemd. Ook onze andere amendementen werden stuk voor stuk verworpen. Jammer dat er eze avond geen verbinding mogelijk was tussen de coalitie en de oppositie. We hopen dat het college onze amendementen wel gaat betrekken bij haar uiteindelijke voorstellen.