HomeNieuwsSGP stemt met gemengde voelens voor bestemmingsplanwijziging Stationsweg

SGP stemt met gemengde voelens voor bestemmingsplanwijziging Stationsweg

Publicatiedatum: 20 apr. 2017

Tijdens de commissievergadering van 4 april 2017 lag een bestemmingsplanwijziging voor dat betrekking had op een klein gedeelte van de Stationsweg Oost. Het gaat om het gedeelte dat grenst aan Klein Landaas. De bestaande bedrijfswoning wordt omgezet naar een particuliere woning en er wordt een tweede woning aan toegevoegd.

Zowel tijdens de commissie als tijdens de raadsvergadering heeft Jan Mulder namens de SGP een aantal kritische vragen gesteld over deze wijziging.

1. In het verleden heeft een rechter een streep gehaald door de mogelijkheid van het bouwen van woningen op dit bedrijventerrein. Door een technische wijziging in het bestemmingsplan blijkt dit nu wel te kunnen.

2. De redenering waarom de woning buiten de hindercirkel van bedrijven ligt, versterkt ons vermoeden dat uiterste creativiteit nodig was om dit bestemmingsplan op deze manier te wijzigen. Een sterk voorbeeld daarvan is een zin op pagina 19: Rondom het plangebied zijn woningen en meerdere bedrijven/inrichtingen gelegen. Het plangebied maakt gezien de omliggende functies deel uit van een 'gemengd gebied'. Dit betekent dat de richtafstand met één stap kan worden verminderd, tot 10 meter.

3. Er is bovendien niet duidelijk wat de toegevoegde waarde is van het anders bestemmen van de bestaande woning, dan alleen de uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf zelf.

Toch zag onze fractie onvoldoende aanleiding om tegen deze wijziging te stemmen.

1. Strikt juridisch zijn er geen bezwaren tegen dit bestemmingsplan.

 

2. Het lost het probleem van de restkavels aan de stationsweg op.

 

3.Het geeft een beter aanzicht aan de doorgaande weg.

 

4. De belangen van omliggende bedrijven worden niet (verder) aangetast. 

Al deze afwegingen hebben ons er toe gebracht voor deze wijziging te stemmen. Met gemengde gevoelens, dat wel.