HomeNieuwsSGP stemt in met plan scholen

SGP stemt in met plan scholen

Publicatiedatum: 1 mrt. 2014

Het eerste agendapunt is de bespreking van de ingekomen stukken, waarbij Dick Lokhorst aandacht vraagt voor de jeugdzorg en werkloosheid onder ouderen. Jan Mulder roept nog eens nadrukkelijk op om een regeling te treffen met dhr. Van den Heuvel rond zijn eierautomaat. Helaas blijkt de wethouder er nog steeds niet uit te zijn, al volgt er een toezegging om dit volgende week nog te regelen. Het laatste ingekomen stuk gaat over het weerstandsvermogen van Woudenberg. SGP heeft grote zorgen over het verschil tussen risico en weerstandsvermogen. De verhouding tussen risico en risicodekking is ongeveer met een miljoen euro negatief ontwikkeld sinds de begroting. De SGP pleit altijd voor solide financiën. Concreet: een sluitende meerjarenbegroting en een reservering voor tegenvallers. Wethouder G. A. de Kruif zegt de zorgen te delen. Hij wil het weerstandsvermogen in de toekomst dan ook opkrikken.

Het tweede belangrijke agendapunt is de bezuinigingsdialoog. De SGP dient samen met de Christen Unie een amendement in om duidelijk te maken dat er in de kadernota nog steeds door de Raad invloed uitgeoefend kan worden op de bezuinigingen. Als de burgemeester toezegt dat de voorstellen bij de kadernota ‘op hun merites’ kunnen beoordeeld worden, trekt de SGP het amendement in.

SGP dient daarnaast een motie in. De motie wil een visie van het college op de omgang met gemeentelijke gebouwen. Op dit moment bestaat daar geen eensluidende visie. Wethouder de Kruif geeft aan het begin van de avond aan blij te zijn met de motie, al vindt hij de termijn te krap. Vanuit de Raad blijkt vanuit CU en PvdA steun te zijn voor de motie. Aan het eind van de tweede termijn haalt Jan van Bentum de termijn uit de motie, maar handhaaft deze wel. Wethouder de Kruif ontraadt plotseling de motie. De motie wordt verworpen, omdat CDA en GBW tegenstemmen.

Een bijzonder moment breekt aan als de PvdA-fractie een amendement indient om mínder te gaan bezuinigen. Fractievoorzitter Van der Steen bezigt nogal forse termen als hij de houding van de andere partijen bespreekt. De burger wordt niet serieus genomen bijvoorbeeld. Fractievoorzitter Van Bentum (SGP) reageert er ontstemd op: ‘Ik vind dit niet gepast. Bij de commissievergadering dacht ik het al, nu zeg ik het maar hardop: Het lijkt wel of Sinterklaas te vroeg is dit jaar. Sinterklaas heeft echter één kenmerk: zodra kinderen 6 jaar zijn, geloven ze er niet meer in.’

Het derde belangrijke agendapunt gaat over de scholen. Een amendement, mede ondertekend door SGP, om het voorstel (dat voorziet in een toekomst voor de openbare scholen, het christelijke bestuur én voor de Wartburg) over te nemen, maar nog verder te spreken met het bestuur van de gefuseerde christelijke scholen over de mogelijkheden op de locatie Rehobothschool.

Rond kwart voor elf wordt de vergadering gesloten.