HomeNieuwsSGP stelt Sociaal Domein centraal bij Jaarrekening en Kadernota

SGP stelt Sociaal Domein centraal bij Jaarrekening en Kadernota

Publicatiedatum: 28 jun. 2016


Juni, de maand van de algemene beschouwingen. Voorafgaande aan de commissie moeten deze worden ingeleverd bij de griffie.

Hier kunt u de bijdrage van de SGP lezen voor de Algemene Beschouwingen.

Tijdens de commissie stonden de Jaarrekening en de Kadernota centraal.

Jaarrekening

Bij de bespreking van de Jaarrekening vraagt Henk-Jan Molenaar met name aandacht voor het Sociaal Domein. Hij brengt onder de aandacht dat de gemeente vorig jaar 800,000 euro vanuit het Rijk binnenkreeg voor de huishoudelijke hulp, daarbij kwam er 200,000 euro binnen aan eigen bijdrages. In totaal was er dus 1,000,000 euro beschikbaar voor de huishoudelijke hulp, terwijl er maar 600,000 werd uitgegeven. De gemeente heeft dus 400,000 euro verdiend aan de Huishoudelijke Hulp. Daar komt bij dat er vanaf 1 juli een extra bezuinigingsronde ingaat. Voor de SGP-fractie genoeg reden om te stellen dat het er op lijkt dat de Huishoudelijke Hulp in Woudenberg functioneert als melkkoe.

Kadernota

Bij de bespreking van de Kadernota kwam er een felle discussie op gang naar aanleiding van de inleiding van de Algemene Beschouwingen van onze fractie. Dhr. Van der Hoef had zich erg gestoten aan de uitdrukking ‘indirect dreigement’ dat de SGP-fractie hem had toegeschreven. In de Woudenberger had de fractievoorzitter van Gemeentebelangen gezegd dat de SGP zich met kritische schriftelijke vragen over een overeenkomst met de private partij Spoolderberg ‘buiten de roedel’ zou stellen en dat dit gevolgen zou kunnen hebben voor de situatie na de verkiezingen van 2018. Dit ziet de SGP-fractie nog steeds als een politiek dreigement. Ondanks de emotionele woorden van de verontwaardigde Van der Hoef bleef Henk Jan Molenaar dan ook bij zijn ingenomen positie.

De kernpunten van de SGP bij de behandeling van de Kadernota waren dit keer vooral het Sociaal Domein en de lopende bezuinigingen. Nog een keer vroeg Henk Jan Molenaar nadrukkelijk aandacht voor de onzekere situatie binnen het Sociaal Domein. Hij onderstreepte opnieuw het belang van de uitkomsten van de gehouden Klanttevredenheidsonderzoeken. Helaas konden deze nog niet worden gedeeld met de Raad. De lopende bezuinigingen voor 2016 zijn voor een groot gedeelte nog in onderzoek. Na herhaalde vragen van Molenaar ligt er nu de toezegging dat bij de behandeling van de Zomernota duidelijk gaat worden wat de bezuinigingen zijn en waarom zo lang gedaan moet worden over het onderzoek.