HomeNieuwsSGP stelt schriftelijke vragen over braderie op zondag

SGP stelt schriftelijke vragen over braderie op zondag

Publicatiedatum: 3 jul. 2017

Onze fractie heeft deze week schriftelijke vragen gesteld. Een toelichting.

Achtergrond

Het college van B&W heeft met op 4 mei 2017 toestemming gegeven voor het houden van de braderie Henschotermeer goes Ibiza op zondag 25 juni 2017 tussen 13.00 en 17.00 uur. Uit de aanvraag van het evenement blijkt duidelijk dat sprake is van een commerciële braderie.

Standpunt

De SGP-fractie betreurt het zeer dat dit commerciële evenement op een zondag in Woudenberg heeft mogen plaatsvinden. In het licht van de lokale winkeltijdenverordening waarin is vastgelegd dat de winkels op zondag dicht zijn, vinden wij het besluit van het college van B&W uiterst merkwaardig. 

 Vragen

1. Is de beschikking besproken in het college? Zo nee, waarom niet?

2. Waarom heeft het college, gelet op de lokale winkeltijdenverordening met de zondagssluiting van de winkels, een beschikking afgegeven voor dit commerciële verkoopevenement?

3. Waarom vindt het college dat het afgeven van deze beschikking voor een commerciële braderie op zondag niet leidt tot een ongelijk speelveld met onze lokale ondernemers?

4. In de aanvraag was sprake van een aanvangstijdstip van 12.00 uur. De beschikking is conform de Zondagswet verleend vanaf 13.00 uur. In de aankondiging van de braderie is tot op het laatst evenwel het tijdstip van 12.00 uur genoemd. Is de braderie om 12.00 uur of 13.00 uur begonnen?