HomeNieuwsSGP: 'Snel bouwen in Hoevelaar'

SGP: 'Snel bouwen in Hoevelaar'

Publicatiedatum: 28 jun. 2018

Een belangrijk onderwerp op de agenda van de commissie was het bestemmingsplan Hoevelaar. Namens de SGP voerde Jan Mulder het woord. Het is volgens hem een goede zaak dat er snel weer wordt gebouwd in Woudenberg. Dat is belangrijk voor de toekomst van Woudenberg.

Hoevelaar breed

Vanaf het begin hebben wij aangegeven dat Hoevelaar voor de SGP nog niet in het geheel een gelopen race is. De eerste fase, die nu voorligt, kan op onze steun rekenen, maar daarna moeten we (ook) naar andere locaties kijken en goed onderzoeken of er op deze locatie wel behoefte is aan huizen. Opnieuw onderstreepte Jan dat belangrijke punt.

Woningbouw

Om ook voor de toekomst woningen te kunnen bieden aan (jonge) Woudenbergers is het nodig om te blijven bouwen. Jan vroeg het college daarom in de aanloop naar de Omgevingsvisie bij de provincie aandacht te blijven vragen voor de Woudenbergse woningmarkt.

Bestemmingsplan

Jan stelde ook een aantal vragen over de verdeling van huizen. Welk soort woningen worden er zometeen gebouwd? Voor de SGP is het belangrijk dat er voldoende (goedkopere) woningen beschikbaar komen voor starters, maar ook voldoende sociale woningen. Ook vroeg hij aandacht voor participatie van onderop.

Geurhinder
Vanuit de SGP werd ook een serie vragen gesteld over geurhinder van omliggende bedrijven. Het is voor de agrarische bedrijven in de omgeving van belang dat ze geen hinder gaan krijgen van de nieuwe woonwijk. Voor de SGP is dat een aangelegen punt. 

Ontsluiting

Het is belangrijk dat een wijk goed wordt ontsloten. Daarom hebben we nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een calamiteitenroute.

Duurzaamheid

We zijn blij met de duurzame plannen van het college met deze wijk. We hebben daar een paar dikke strepen onder gezet. Het is wel belangrijk dat de wijk betaalbaar blijft. We hebben gevraagd om na te denken over een goede regeling daarvoor. Verder hebben we het college om een concretere uitwerking gevraagd voor gedeelde mobiliteit. Dit kan winst opleveren voor duurzaamheid, maar ook voor de drukte op de N224.

N224

Dat punt kwam later op de agenda terug, toen Jan van den Dool aandacht vroeg voor de drukte op de N224. Jan vroeg om concrete acties en ook om concrete termijnen. De rotonde N224/N226 gaat een keer worden aangepakt, maar het is nog niet duidelijk wanneer precies. Ook vroeg hij om een totaalbeeld van de problematiek hier en ook hoe dit samenhangt met ontwikkelingen op bijvoorbeeld de A28/A30.