HomeNieuwsSGP roept op tot zuinigheid

SGP roept op tot zuinigheid

Publicatiedatum: 17 okt. 2013

De fractie heeft het college opgeroepen voorzichtig te zijn met het uitgeven van extra geld aan milieumaatregelen. In deze tijden is het helaas niet mogelijk geld uit te geven aan dingen die niet volstrekt nodig zijn. Natuurlijk blijft het van belang aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. De wethouder geeft aan dat het college ervoor heeft gekozen toch geld uit te geven aan zaken onder het kopje duurzaamheid. Dit heeft te maken met de prioriteit die het college geeft aan dit onderwerp.

Ook heeft de SGP gevraagd om onderzoek te doen naar de marktvraag vanuit Woudenbergse bedrijven. De wethouder gaf aan dit onderzoek niet te kunnen uitvoeren, omdat er te weinig geld voor dit soort dingen is. Wel zal er een gesprek plaatsvinden met potentieel geïnteresseerde bedrijven.

De fractie heeft nog eens onderstreept dat bij het lean en mean maken van een organisatie efficiency heel belangrijk is. Een aspect hiervan zou volgens de SGP moeten zijn dat de organisatie ook met minder mensen toe kan. De Raad heeft niet voor niets een budget beschikbaar gesteld om de organisatie efficiënter te maken. De burgemeester benadrukt dat lean en mean niet alleen gaat om minder personeel, maar in de eerste plaats om tijdsbesparing en verbetering van de service.

Op grond van het feit dat diverse stukken waarom gevraagd is pas in december beschikbaar komen heeft dhr. van Bentum in zijn slotopmerking aangegeven dat we vanwege dit feit met de vraag naar huis gaan of we wel voldoende gegevens hebben om deze begroting goed te kunnen beoordelen.

In de Rondvraag heeft Dhr. Lokhorst nog een aantal vragen gesteld over de transitie Jeugdzorg. Omdat eind oktober de arrangementen al moeten zijn ingediend, blijkt de Raad niet voor die tijd te zijn geïnformeerd. De wethouder meldt dat het College zich beweegt binnen de kaders die door de Raad zijn vastgesteld.

Voor de gehele inbreng van de SGP bij de begroting zie onderstaande link:

http://www.woudenberg.eu/document.php?m=4&fileid=26873&f=8e9de23262fbf5187cf16d8b1f328bde&attachment=1&c=28401