HomeNieuwsSGP: Profijtbeginsel geldt ook voor sport

SGP: Profijtbeginsel geldt ook voor sport

Publicatiedatum: 27 jun. 2017

Bij de commissievergadering van dinsdagavond stond er een bijzonder voorstel op de agenda. Het college stelt voor €187.000,- extra ter beschikking te stellen voor de renovatie van Sportpark De Grift. Donderdagavond kreeg de Raad een rondleiding over de velden. Dinsdag konden we er over debatteren.

Het zit zo: in 2015 heeft het college een overeenkomst gesloten met sportpark De Grift. Afspraak was onder andere dat er €176.000,- zou worden gereserveerd voor de renovatie van twee velden. Dit bedrag paste gewoon in de begroting en hoefde dus niet door de Raad. In 2016 kwam de sportvereniging echter tot de conclusie dat niet alleen de bovenlaag, maar ook de onderlaag van het ene (korfbal)veld vervangen moest worden. Omdat men eigenlijk het andere (voetbal)veld iets groter wilde maken, had men bedacht dat ook maar direct te doen. Verder moest er op een derde veld verlichting worden aangelegd. Kosten: een kleine €400.000,- en dus ruim dubbel zoveel als het begrote bedrag. Het college besloot de plannen te financiëren, op de verlichting van het derde veld na. Kosten zijn dan nog steeds €363.000,- Per jaar betekent dat een extra bedrag van €8.000,- Daarover ging dus de discussie.

Henk Jan Molenaar vroeg zich in de commissie af waar dit opeens vandaan komt. In 2015 zijn er blijkbaar nog afspraken gemaakt, twee jaar later blijkt er opeens fors meer nodig te zijn. Dat is vreemd. Wat nog vreemder is dat er direct véél meer wordt gevraagd. Dat de onderlaag vervangen moet worden, is een tegenvaller. Dat kan. Kosten zijn dan €61.000,- extra in plaats van de nu voorgestelde €187.000,-. Door de extra plannen loopt het bedrag dus behoorlijk op. De SGP-fractie snapt daar niets van. Een paar jaar geleden hebben we in het kader van de Bezuinigingsdialoog pijnlijke beslissingen moeten nemen. We praatten toen over bedragen van €450,- per jaar voor ouderencontact van de Hervormde Kerk en €1950 per jaar voor volkstuintjes. Nu kan er dus opeens €8000,- per jaar extra naar de sportvereniging. Zo werkt dat wat ons betreft niet! Ook voor de sport geldt als het aan de SGP ligt het profijtbeginsel. Laat daarom de leden van de sportvereniging maar €8,- per jaar meer contributie betalen. Dat lijkt ons beter dan dat iedere Woudenberger ruim €0,60 per jaar betaalt aan een faciliteit waar de meeste Woudenbergers nooit gebruik van maken. 

De andere fracties zaten behoorlijk anders in deze discussie. Vooral GBW en CDA pleitten onomwonden voor nog meer extra geld voor de sport. Ook de verlichting moet direct geregeld worden. Jammer! We gaan hier in de Raad nog meer van horen.