HomeNieuwsSGP pleit voor Sociaal Domein

SGP pleit voor Sociaal Domein

Publicatiedatum: 6 okt. 2016

 

Tijdens de behandeling van de begroting in de commissie kwam er een keur van onderwerpen langs. Belangrijk voor de SGP was vooral het Sociaal Domein. Vorig jaar heeft de SGP na rijp beraad besloten tegen de begroting te stemmen. Destijds stond er voor 200.000 euro aan bezuinigingen op het Sociaal Domein op het programma. Zo werden de eigen bijdrages met €60.000 euro verhoogd. De SGP-fractie heeft destijds duidelijk gemaakt dat er nog teveel onduidelijkheden zijn om nu al tot zulke drastische maatregelen te nemen. Nu al blijken we gelijk te hebben gekregen: er is flink extra geld voor de taken van het Sociaal Domein binnengekomen. Het lijkt een structurele ontwikkeling. De SGP-fractie ziet daarom mogelijkheden de verhoging van de eigen bijdragen weer terug te draaien. Ook zorgmijding krijgt speciale aandacht. Op zich is het natuurlijk geen probleem dat het college geld overhoudt op het Sociaal Domein. Als aan het eind van goede zorg geld overblijft, is dat geen probleem. We hebben daar echter helaas nog weinig zicht op. Eindelijk hebben we nu wel de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO). Die is er al vanaf juni, maar het college wilde deze (inclusief een doorontwikkelplan) in september aan de Raad voorleggen. Het KTO is er nu, maar zonder doorontwikkelplan. Henk Jan Molenaar vraagt om snel inzicht in dat plan.

Andere onderwerpen die tijdens de behandeling voorbijkwamen zijn het schoolzemmen, mogelijke verlaging OZB en toeristenbelasting.