HomeNieuwsSGP pleit voor betere communicatie en voor trots op de boer

SGP pleit voor betere communicatie en voor trots op de boer

Publicatiedatum: 1 nov. 2019

Bij de gemeenteraadsvergadering van 31 oktober stond de begroting voor de jaren 2020-2023 op de agenda. Zoals we bij de commissievergadering eerder deze maand al aangaven, was er voor de Raad helaas weinig te kiezen. Toch waren enkele aspecten van de begroting onderwerp van discussie. Daarnaast steunde de voltallige gemeenteraad onze motie "Trots op de boer".
Adviesraad Sociaal Domein
Het college stelde in de begroting voor om 10.000 euro te bezuinigen op de secretariële ondersteuning van de Adviesraad Sociaal Domein. De Adviesraad bestaat uit burgers die de gemeenteraad van waardevolle adviezen voorzien over het sociaal domein. Deze maatregel was niet tot stand gekomen in overleg met of met draagvlak van de Adviesraad. Dit is in strijd met de kaders die de coalitiepartijen in juli zelf hadden gegeven aan het college. Bovendien gaf de Adviesraad aan dat zijn voortbestaan door deze bezuiniging in gevaar zou komen. De oppositie is dus zelf op zoek gegaan naar een oplossing mét draagvlak. Samen met de Adviesraad zijn CDA, PvdA/GL en SGP tot een amendement gekomen om 2.500 euro te besparen en in overleg te zoeken naar verdere besparingen. Dit is unaniem aangenomen.
Publicatie gemeentenieuws
In de begroting staat ook het plan om de publicatie van het gemeentenieuws (bekendmaking van vergunningen, bestemmingsplannen e.d.) in De Woudenberger af te schaffen. Ter vervanging daarvan zou de gemeente deze berichten op haar website zetten, in een nieuwsbrief met 350 abonnees en op een aanplakbord bij het gemeentehuis. Wat ons betreft is dit veel te mager: burgers hebben een recht om op de hoogte te zijn van dit soort bekendmakingen die hen soms heel direct kunnen raken. Daarom diende onze fractievoorzitter Henk-Jan Molenaar, samen met de VVD, een motie in om deze besparing pas uit te voeren nadat er een waardig alternatief is gevonden met een vergelijkbaar bereik als De Woudenberger. Deze motie werd unaniem aangenomen.
Stijging afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing zal volgend jaar fors stijgen. De SGP vindt het pijnlijk dat er geen mogelijkheden zijn om deze stijging geleidelijker te maken, omdat de fondsen hiervoor in de afgelopen jaren al gebruikt zijn. Henk-Jan Molenaar diende, samen met de VVD, een motie in om het college op te roepen om tijdig, transparant en helder te communiceren naar burgers over de kostenstijging en over de positieve milieuwinst van Diftar. Deze motie is unaniem aangenomen.
Trots op de boer
Tot slot dienden SGP, CDA, CU, VVD en GBW een motie 'vreemd aan de orde van de dag' in om uit te spreken dat wij grote waardering hebben voor het werk van de boeren in Nederland en Woudenberg, en om hen een hart onder de riem te steken. Deze motie werd gesteund door alle partijen. Omdat de boeren waardering verdienen, omdat Woudenberg een echte plattelandsgemeente is en omdat het vertrouwen van boeren in de overheid snel hersteld moet worden, spreekt de gemeenteraad van Woudenberg uit dat wij trots zijn op alle boeren, in het bijzonder op de agrariërs uit Woudenberg.