HomeNieuwsSGP op de bres voor startersleningen, energietranstie met draagvlak en correctie van fouten

SGP op de bres voor startersleningen, energietranstie met draagvlak en correctie van fouten

Publicatiedatum: 5 apr. 2019

In de maand maart vroegen drie belangrijke onderwerpen de aandacht: de OZB-fout van de gemeente, de starterslening en de regionale energiestrategie.

OZB-fout

Door verschillende vragen van Woudenbergers stelden CDA en PvdA/GL in de commissievergadering kritische vragen over de OZB-heffing van dit jaar. Volgens deze partijen zou de gemeente in veel gevallen een te hoog bedrag hebben gevorderd. Voor de SGP reden om meteen alert te zijn. De wethouder wuifde de vragen in de commissie nog weg, maar in de dagen daarna werd duidelijk dat er wel degelijk een fout was gemaakt en dat inwoners dit jaar dus in veel gevallen te veel OZB betalen. Samen met PvdA/GL en SGP diende het CDA daarom in de raadsvergadering een motie in om  deze fout nog in 2019 te herstellen. Als inwoners te veel belasting hebben betaald, moet dat hetzelfde jaar nog gecompenseerd worden. Dat past bij een betrouwbare overheid. Na lang discussiëren ging de coalitie er uiteindelijk in mee om er naar te streven de fout nog in 2019 te herstellen. De motie werd uiteindelijk unaniem aangenomen. Daarnaast werd ook een motie van PvdA/GL, SGP en CDA aangenomen om te onderzoeken hoe deze fout heeft kunnen gebeuren en mogelijkheden te zoeken om dit in de toekomst te voorkomen. Fractievoorzitter Henk Jan Molenaar: ‘De OZB is een gemeentelijke belasting waarmee de gemeente heel dichtbij onze inwoners komt. Daarom moet de gemeente juist hier heel zorgvuldig zijn.’

Starterslening

Al jaren vraagt de SGP aandacht voor de moeilijke positie van starters op de woningmarkt. In het verleden is er voor huizen in het Groenewoud al eens een regeling geweest waarbij Woudenbergse starters vanuit de gemeente een aanvullende lening konden krijgen om hun eerste huis te kunnen kopen. Vanuit de GBW is hiervoor recentelijk opnieuw aandacht gevraagd. De SGP heeft zich hierbij aangesloten. In de Raad heeft GBW hierover, mede namens SGP en PvdA/GL, vragen gesteld. Het college heeft na deze vragen toegezegd dat er nog dit jaar een regeling komt voor startersleningen. Raadslid Jan Mulder: ‘We hebben hier de afgelopen weken hard aan getrokken. Het is nu gelukt om deze regeling nog dit jaar te introduceren. Dat betekent dat starters vanaf juli weer net iets makkelijker aan een huis kunnen komen. En dat komt geen dag te vroeg: de urgentie is groot!’

Energiestrategie

Ten slotte stond ook de regionale energiestrategie op de agenda deze maand. De SGP heeft hier tegen gestemd. Niet omdat wij tegen de energietransitie zijn, maar wel omdat wij tegen de heersende gedachte achter deze zogenaamde RES zijn. In de RES wordt van bovenaf een doelstelling opgelegd en worden de middelen die nu in zwang zijn voorgeschreven (wind en zon). Wij zijn bang dat met deze aanpak niet kan worden gezorgd voor voldoende draagvlak bij onze inwoners, dat er wordt gekozen voor korte termijnoplossingen die we op de langere termijn zouden kunnen betreuren. De SGP pleit voor een lokale aanpak van dit vraagstuk, waarbij we de ideeën en initiatieven van de inwoners gebruiken om ergens te komen. Daarbij past geen regionale aanpak, waarbij we inwoners uitleggen wat de oplossingen die men in Den Haag heeft bedacht voor hen betekenen. Helaas stonden we in deze visie alleen.