HomeNieuwsSGP op de bres voor Sociaal Domein

SGP op de bres voor Sociaal Domein

Publicatiedatum: 9 mei 2017

Jan van den Dool sprak namens de SGP over de verordening van het Sociaal Domein. Het gaat hier om een integrale verordening voor alle delen van het sociaal domein.

Van den Dool had vier belangrijke punten.

1.       De rol van de Raad.

Naar aanleiding van een aantal uitspraken Centrale Raad van Beroep heeft de VNG haar modelverordening aangepast. Veel bevoegdheden zijn in deze verordening voorzichtigheidshalve toegekend aan de raad en niet langer aan het college. Opvallend is dat de gemeente Woudenberg deze voorzichtigheid niet overneemt en deze toch laat liggen bij het college. Dat heeft de SGP-fractie erg bevreemd.

2.       Eigen bijdrage huishoudelijke hulp.

Al eerder heeft de SGP gepleit voor een lagere eigen bijdrage voor de huishoudelijke hulp. Vanaf 1 januari is de eigen bijdrage weer op het oude niveau. Van den Dool vraagt of het college mogelijkheden ziet de eigen bijdrage toch te verlagen of misschien inkomensafhankelijk te maken.

3.       Mantelzorgondersteuning

De SGP staat voor onze Woudenbergse mantelzorgers. Voor hen hebben we al eerder aandacht gevraagd. Ook vanavond vroeg Van den Dool aandacht voor deze groep. Hij stelde voor een vast bedrag beschikbaar te stellen voor mantelzorgers, zodat we weten waar we aan toe zijn.

4.       Tegenprestatie

In het verleden heeft de SGP meerdere malen een stevig pleidooi gevoerd voor een tegenprestatie van bijstandsgerechtigden. Helaas heeft het college daar tot nog toe niets mee gedaan. Het college verschuilt zich steeds weer achter de ‘bereidheid’ van deze bijstandsgerechtigden om te werken en vrijwilligerswerk te doen. Toch zien we dat de feitelijke cijfers daar sterk op achter blijven. Daarom pleit Van den Dool opnieuw voor een tegenprestatie!