HomeNieuwsSGP-motie unaniem aangenomen

SGP-motie unaniem aangenomen

Publicatiedatum: 5 jul. 2018

Donderdagavond werd een SGP-motie in de raad unaniem aangenomen. Raadslid Jan Mulder diende een motie in waarin hij het college opriep zich dit jaar nog te bezinnen op de toekomst van Woudenberg en op basis daarvan onze structuurvisie (langetermijnvisie . Het is van belang dat we nu nadenken over de toekomst, zodat Woudenberg voor de lange termijn leefbaar blijft. 

Achtergrond

De provincie Utrecht is intussen bezig met de Omgevingsvisie. Dit is een document waarin verder vooruit wordt gekeken dan in de huidige documenten, het jaar 2050 wordt zelfs genoemd. Wat ons betreft is het tijd om vooruit te kijken. Hoe ziet Woudenberg er qua woningbouw uit na 2028. Of we de 900 woningen in Hoevelaar nu gaan ontwikkelen of niet, we ontkomen er niet aan om na te denken over de periode na 2028. Wat ons betreft wordt het daarom tijd om onze Structuurvisie 2030 te gaan herijken, met een doorkijkje naar de periode daarna. Dit kan vormgegeven worden door een oplegnotitie op te stellen waarin de strategische koers van Woudenberg ten aanzien van gebiedsontwikkeling wordt geactualiseerd.

Voordelen

Waar zou dit toe kunnen leiden?

  • Eerste en belangrijkste: Dit geeft ons ook de mogelijkheid om actief inbreng te leveren als de provincie bezig gaat met de Omgevingsvisie. Als we in 2020 nog moeten beginnen aan onze visieontwikkeling zijn we te laat om een serieuze gesprekspartner te zijn voor de provincie.
  • We hebben recent de Regionale Ruimtelijke Visie regio Amersfoort langs gehad. Dit kan een moment zijn om onze Structuurvisie naast die visie te leggen en mogelijk op basis daarvan te herijken.
  • De markt en context is totaal veranderd sinds we de structuurvisie hebben vastgesteld. We kunnen door een actualisatie ons bezinnen op de nieuwe of toegenomen problemen en we kunnen de nieuwe kansen meepakken.
  • We kunnen erover nadenken hoe we Woudenberg ook voor de toekomst duurzaam leefbaar houden en waar we met Woudenberg naar toe willen.

Speerpunten

Voor de SGP zijn twee punten van belang om over na te denken: het eerste is de druk op de N224. Daar zal echt een oplossing voor moeten komen en daarbij kijken we heel nadrukkelijk naar de provincie. Het kan niet zo zijn dat de N224 steeds verder vastloopt en dat onze bewoners daarvan de dupe worden. Het tweede is de vraag: waar kunnen we het beste gaan bouwen? Hoe veel willen we nog bouwen? Daar hebben we de input van onze inwoners hard voor nodig!