HomeNieuwsSGP: Meer aandacht voor agrariërs in regio

SGP: Meer aandacht voor agrariërs in regio

Publicatiedatum: 5 okt. 2016

 

De Regio Amersfoort (waarin o.a. Amersfoort, Barneveld en Woudenberg participeren) heeft besloten een regionale ruimtelijke visie op te stellen. Onderwerpen als wonen, economie en landschap worden in zo’n ruimtelijke visie regionaal geregeld. Om te komen tot die visie is er een ruimtelijke atlas opgesteld en vijftien vragen die in de visie beantwoord moeten gaan worden. Aan de commissie is gevraagd om eventuele vragen toe te voegen en accenten te plaatsen. Frans Hazeleger stelde tijdens de commissie van 5 oktober namens de SGP twee extra vragen, namelijk: Hoe kunnen we de agrarische bedrijven in onze regio versterken? En: Hoe kunnen we vrijkomende agrarische bebouwing op een goede wijze invullen? Dat deze vragen nu missen in de aanloop naar de Regionale Ruimtelijke Visie is wat de SGP-fractie betreft echt een gemiste kans. We gaan de komende jaren nog veel over de vrijkomende agrarische bebouwing horen. Bovendien worden de problemen in het stuk zelf wel gesignaleerd. Het is dan ook vreemd dat er niets is gebeurd.

Verder vroeg Hazeleger aandacht voor de N224 en gaf hij aan dat de SGP ervoor pleit betrokken partijen te betrekken bij de opstelling van de visie. Denk aan de LTO of lokale winkeliersverenigingen als DES.