HomeNieuwsSGP kritisch over kernrandzonevisie college

SGP kritisch over kernrandzonevisie college

Publicatiedatum: 18 mei 2016

Aan het begin van de commissievergadering maakte Jan Mulder namens de SGP een punt van orde. Het geagendeerde punt Kernrandvisie was wat de SGP-fractie betreft nog niet rijp voor besluitvorming. In de eerste plaats misten wij consultatie van de direct belanghebbenden, zoals dat bij de structuurvisie wel is gebeurd. Belangrijker nog is dat de procedure voor het bestemmingsplan rondom De Grift met deze nieuwe visie werd doorkruisd. De Raad zou zomaar haar visie kunnen vaststellen op dit punt, zonder daarbij de zienswijzen vanuit de belanghebbenden daarbij te kunnen betrekken. Alleen de VVD sloot zich bij dit punt aan.