HomeNieuwsSGP komt op voor fatsoenlijke omgang met burger en tegen bureaucratie

SGP komt op voor fatsoenlijke omgang met burger en tegen bureaucratie

Publicatiedatum: 13 nov. 2019

Tijdens de commissievergadering van 12 november stonden twee interessante punten op de agenda: de gemeente wil de OZB van mensen bij wie per ongeluk te weinig of geen belasting is geheven door een fout in de WOZ-administratie alsnog gaan laten betalen en de CU wil een extra overleglaag in de Regionale Energiestrategie. 

OZB 
In de jaren 2017-2019 heeft de gemeente bij sommige huishoudens te weinig of geen OZB geheven.  Meerdere burgers hebben aan de bel getrokken, maar de gemeente deed niks met deze signalen. De achterstanden kwamen recent aan het licht bij een routinecontrole. De achterstallige OZB-heffingen gaan nu alsnog in rekening worden gebracht. De SGP is verbijsterd over deze gang van zaken en wil opheldering van het college. Henk-Jan Molenaar heeft het college met klem verzocht om soepele betalingsregelingen te treffen met de getroffen burgers, aangezien deze burgers niets fout hebben gedaan.

RES
In juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd met daarin het doel van 49% minder CO2-uitstoot in 2030. Dit Klimaatakkoord moet door alle regio's in het land worden uitgewerkt d.m.v. Regionale Energie Strategieën (RES). Voor Woudenberg is dit de regio Amersfoort. In maart van dit jaar stemde de SGP al tegen de RES, omdat er van bovenaf een doelstelling wordt opgelegd waarbij men zich blindstaart op wind- en zonne-energie. In plaats daarvan kiezen wij voor een lokale aanpak van de energietransitie, waarbij we zorgen voor draagvlak en inzetten op innovatie. Op de agenda van dinsdag jl. stond een voorstel van de CU om een extra overlegorgaan op te richten waarin raadsleden uit alle regiogemeenten zitting moeten hebben. De SGP is hiertegen. Henry van Veldhuizen: "De SGP heeft geen behoefte aan een extra vergaderlaag."