HomeNieuwsSGP: "Geen autoluw centrum in Woudenberg"

SGP: "Geen autoluw centrum in Woudenberg"

Publicatiedatum: 13 okt. 2015

In het verkiezingsprogramma van de SGP bij de laatstgehouden gemeenteraadsverkiezingen was het centrum een prominent onderwerp. Aan het begin van deze collegeperiode heeft de SGP dan ook nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de urgentie van de aanpak van het dorpscentrum. Op aandringen van de SGP heeft de coalitie destijds toegezegd uiterlijk in 2016 aan de slag te gaan. De SGP-fractie is blij met het feit dat er een plan ligt, maar proeft aan de reacties van ondernemers en burgers dat er beter naar hun inbreng geluisterd had kunnen worden. Daarom komt de SGP met een alternatief, waarbij kansen voor onze ondernemers en de veiligheid van onze burgers centraal staan.

In het plan van het college wordt in het centrum van Woudenberg een autoluwe zone gecreëerd. Wat de SGP-fractie betreft gaat dit onderdeel van het plan niet door. Ondernemers in deze zone worden keihard getroffen door deze maatregelen. Ook met eenrichtingsverkeer kan het dorpscentrum ontlast worden, zonder dat dit funest is voor onze ondernemers. Daarnaast zorgt het plan van het college voor een enorme verkeersstroom op de parkeerplaats bij Kostverloren. Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer komen hier onherroepelijk in botsing. Dit levert gevaarlijke situaties op voor de winkelende burgers met hun kinderen. Bovendien heeft Woudenberg al een autoluwe zone: het plein bij de Poort. Wat de SGP-fractie betreft is dit een logische plek om een mooie horecaplek te organiseren en zetten we daar op in.

De veiligheid voor fietsen en voetgangers is ook in het SGP-plan gegarandeerd. Door de vermindering van het aantal auto’s en het aantal parkeervakken in de Dorpsstraat, hebben zij fietsers en voetgangers al meer ruimte dan nu het geval is. Daarbij stelt de SGP voor om fietsers in het hele her in te richten gebied voorrang te geven. Verder wil de fractie een ontsluiting voor het bevoorradingsverkeer op Kostverloren via de Prins Bernardstraat, waardoor het verkeer aan de Dorpsstraat verder wordt ontlast.

Een laatste verbetering in het alternatief van de SGP is de eenduidigheid in het plan. Het centrum is in het conceptcollegevoorstel grofweg verdeeld in drie gedeelten: een stukje éénrichtingsverkeer, een stukje autoluw en weer een stukje éénrichtingsverkeer. Het SGP-plan zorgt voor één geheel, waardoor een duidelijke eenduidige structuur ontstaat. Een centrum moet volgens de SGP één geheel vormen. Omdat wij de uitbreidingsoptie van het college overnemen, wordt het plan bovendien doorgetrokken tot aan de Kerkstraat. Dit zorgt voor een beter ondernemersklimaat in dat gedeelte van het dorp en komt tegemoet aan de wensen van onze ondernemers.

In het plan van het college zit één belangrijke uitdaging die in het SGP-plan nog groter wordt: dat is de kruising Kostverloren-Dorpsstraat-Nieuwe Poort. Met technische maatregelen verwacht de SGP-fractie deze uitdaging te kunnen aangaan. De SGP denkt dat doorvoering van de voorgestelde veranderingen meer recht doet aan de kansen voor ondernemers en de veiligheid van het winkelend publiek. Met de aanpassingen kan het voorstel van het college geoptimaliseerd worden.

> Alternatief plan Centrum Woudenberg.docx