HomeNieuwsSGP-fractie over de bezuinigingsdialoog

SGP-fractie over de bezuinigingsdialoog

Publicatiedatum: 4 jul. 2013

De SGP fractie geeft bij monde van fractievoorzitter Jan van Bentum aan sceptisch te staan  tegenover de bezuinigingsdialoog zoals deze aan de raad wordt voorgesteld. In de eerste plaats is de verdeling van verantwoordelijk voor de bezuinigingen niet evenwichtig verdeeld tussen College en Raad. Die van het College is teveel op het proces gericht. In de tweede plaats heeft de SGP zich gestoord aan het persbericht waarin burgers al worden opgeroepen deel te nemen in expertgroepen. Zo’n oproep is prematuur. De burgemeester geeft de SGP-fractie op het tweede punt gelijk.

Het derde bezwaar van de fractie is de rekenrente die is opgenomen in de bezuinigingsdialoog (tegen de aanbeveling van de accountant in). En wel om drie redenen: De fractie wil geen verantwoordelijkheid dragen voor de eventuele gevolgen van het niet opvolgen van de aanbevelingen van de accountant, we moeten de problematiek in één keer goed aanpakken en de SGP-fractie heeft al jaren moeite met het werken met een rekenrente. Helaas geven andere partijen aan hieraan minder belang te hechten, waardoor de wethouder zijn eigen lijn trekt, omdat de begroting het niet toelaat en omdat andere participanten het ook doen.

De kosten van 75.000 euro schrikt de SGP-fractie als vierde punt af. Helaas geeft het college ook op dit punt niet toe: het is echt nodig volgens de burgemeester.

Verder is de communicatie te abstract. Ook andere partijen vragen aandacht voor dit aspect. Daar zal dan ook extra aandacht voor komen.

Als het om taakstellingen gaat dient de gemeente vooraf goed vast te stellen wat wettelijke taken zijn, wat zij als kerntaken beschouwt en hoe zij omgaat met het profijtbeginsel. Daarna kan per thema bepaald worden wat de bezuinigingsdoelstelling in Euro’s moet worden.

Van Bentum in zijn slot:
“Conclusie is dat we graag willen meewerken om de zorgen over de financiële situatie van onze gemeente op te lossen. We zien dat graag gebeuren volgens het beproefde recept dat in veel gemeenten wordt gehanteerd namelijk dat het College voorstellen doet. Burgers en verenigingen kunnen inspreken en de raad beslist. Wat ons betreft neemt dan iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid, is er de mogelijkheid van beïnvloeding en komen bezuinigingen democratisch tot stand.”

De burgemeester gaf aan toch te gaan voor het betrekken van burgers aan de voorkant van het proces en niet voor de beproefde methode. Helaas, wat de SGP-fractie betreft.