HomeNieuwsSGP-er Jan Mulder: ‘Blij met starterslening!’

SGP-er Jan Mulder: ‘Blij met starterslening!’

Publicatiedatum: 1 aug. 2019

Ons langst zittende raadslid, Jan Mulder, maakt zich al jaren zorgen over de woningmarkt. Deze week gaat een regeling van start waar hij jarenlang voor heeft geknokt: de starterslening.

Woningmarkt

De situatie op de woningmarkt in Woudenberg baart Jan al jaren grote zorgen. Het lukt starters bijna niet meer om een huis te kopen en de huurprijzen zijn ook gigantisch. ‘Je ziet dat de prijzen zijn opgedreven door de markt, maar het college van Woudenberg zit op z’n handen: er wordt veel te weinig sociale huur gerealiseerd en ook de woningbouwambities in het algemeen worden iedere keer naar beneden bijgesteld, terwijl er juist veel meer nodig is!’ Tot zijn grote ongenoegen ziet Jan dat het stellen steeds vaker niet lukt een huis te kopen in Woudenberg en dat de wachtlijsten enorm zijn (tot zelfs negen jaar!). ‘Dat zijn onze eigen Woudenbergse jongeren, die wil je in Woudenberg houden en je gunt ze de kans om hun eigen huis te kopen in hun eigen dorp.’

Koop boven huur

Vorig jaar zette Jan zich samen met zijn collega’s van CDA en PvdA/GL vooral in voor de sociale huur. ‘Dat ging om een stukje rechtvaardigheidsgevoel. Het college had afspraken gemaakt met Vallei Wonen en kwam die afspraken niet na. Dat werd dan recht gebreid met een nieuwe afspraak, maar de Woudenbergers die zijn aangewezen op een sociale huurwoning zitten ermee.’ De inzet van Jan voor sociale huur betekent niet dat de SGP helemaal voor huren is. ‘Het is veel beter dat mensen kopen, maar je ziet dat er mensen zijn die dat niet lukt. Daar moet je als politiek ook voor opkomen. Maar als je kunt kopen, altijd doen!’ De SGP is daarom voor instrumenten om starters te helpen, zoals startersleningen, woning met goedkope grondkosten en slimme koop (waarbij woningen bij doorverkoop binnen de doelgroep moeten blijven).

Inzet starterslening

Een paar jaar geleden is een eerste stap gezet met de startersleningen in de nieuwbouw van het Groenewoud, maar toen al wilde de SGP meer. ‘Je moet dat veel breder trekken, ook naar bestaande huizen. Je ziet dat starters vaak net te weinig geld hebben om een hypotheek te krijgen bij de bank. Je kunt ze dan als gemeente tegemoet komen door ze een lening aan te bieden tegen gunstige voorwaarden. Onderzoeken wijzen uit dat starters daarmee niet hoger gaan bieden, maar juist net genoeg kunnen lenen om wel een huis te kunnen kopen.’ Samen met Peter van Schaik van Gemeentebelangen Woudenberg zette Jan zich daarom de afgelopen maanden in om de starterslening ook voor bestaande woningen voor elkaar te krijgen. Tijdens de raadsvergadering van 11 juli werd de verordening om deze leningen mogelijk te maken aangenomen.

1 augustus 2019

Deze week gaat de verordening in. Daarmee krijgen jongeren uit Woudenberg de gelegenheid hun eerste huis te kopen met een zetje in de rug van de gemeente. Jan Mulder is blij met dit resultaat: ‘Het is mooi dat we dit als Woudenbergse Raad hebben kunnen regelen voor onze starters. Dat biedt perspectief voor deze groep, die het op de woningmarkt bepaald niet makkelijk heeft.’

Voor de voorwaarden voor een starterslening zie de verordening.