HomeNieuwsSGP dient amendement in tegen verkeersdruk Prins Hendrikstraat

SGP dient amendement in tegen verkeersdruk Prins Hendrikstraat

Publicatiedatum: 27 okt. 2016


Bij de behandeling van het bestemmingsplan Prins Hendrikstraat voerde Jan Mulder namens de SGP het woord. Hij benadrukte dat de SGP achter het plan van Reijnaerde staat. Mooi dat er opnieuw voor een maatschappelijke functie gezorgd gaat worden op deze locatie. Zeker na de aanpassingen in het plan tussen commissie en Raad valt de negatieve uitstraling t.o.v. reguliere rijwoningen bovendien heel erg mee. Opmerkingen werden nog geplaatst over het onderhouden van de sloot. De wethouder zegde toe dat het onderhoud adequaat zal zijn. Verder diende Mulder een amendement in om de parkeerdruk bij het plan te houden. Ook na omzetting naar reguliere appartementen zouden de parkeerplaatsen op het plangebied of grenzend daaraan. Het amendement werd met meerderheid van stemmen, maar met tegenstem van GBW, aangenomen.